Τηλεδιάσκεψη Πατούλη με Δημάρχους της Αττικής για το νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας

Το νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.»  καθώς και τους βασικούς πυλώνες σχεδιασμού του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 παρουσίασε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στους Δημάρχους της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της σχετικής τηλεδιάσκεψης ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος στο νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό υπογράμμισε πως όραμα της Διοίκησης είναι «Η δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού υποστήριξης, δημοτικού, διαδημοτικού, και υπερτοπικού χαρακτήρα για τους 66 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

Στη συνέχεια επισήμανε πως στον Οργανισμό οι Δήμοι θα βρουν έναν συνεργάτη στρατηγικής σημασίας και ένα βασικό συνομιλητή καθώς θα αποτελέσει ένα πολύ νευραλγικό μοχλό για την πρόοδο των έργων σε τοπικό επίπεδο και την απορρόφηση των  κονδυλίων.

Σχολιάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση σημείωσε πως σε αρκετές περιπτώσεις ενώ υπάρχουν προτάσεις για σημαντικά έργα και δράσεις αλλά και η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από διάφορα προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής και της κεντρικής κυβέρνησης, πολύ συχνά τα έργα δεν τελεσφορούν, καθώς δεν υπήρχε η κατάλληλη υποστήριξη.

Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε πως ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά με αναπτυξιακούς οργανισμούς των Δήμων αλλά αντίθετα θα προάγει συνέργειες και διαδημοτικές συνεργασίες, με στόχο την επίσπευση αναπτυξιακών έργων, υπέρ των πολιτών.

Τους στόχους του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού εξειδίκευσαν κατά την τηλεδιάσκεψη  ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ν. Παπαγεωργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος Ι. Πάρσαλης. 

Στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού

O Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» αποσκοπεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο εντός της Αττικής όσο και ευρύτερα. Δημιουργήθηκε ώστε να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων, που υποστηρίζουν τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής  και να εξελιχθεί σε αναπτυξιακό βραχίονα για την Περιφέρεια και τους Δήμους της, αξιοποιώντας το ΠΕΠ Αττικής και όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση πόρων για την ωρίμανση έργων και την ολοκλήρωση σημαντικών πρωτοβουλιών που αποτελούν σημαντικούς άξονες των ΟΤΑ συμβάλλοντας στο σχεδιασμό, την προαγωγή, την ωρίμανση και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων.

Η επικέντρωση γίνεται σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα σε 9 πυλώνες δράσης:

 1. Τουρισμός / Εξωστρέφεια
 2. Πολιτισμός / Αθλητισμός / Εκπαίδευση
 3. Επιχειρηματικότητα / Επενδύσεις
 4. Περιβάλλον / Ποιότητα Ζωής
 5. Υγεία
 6. Ψηφιακή Εποχή
 7. Μεταφορές
 8. Τεχνική υποστήριξη (ωρίμανση έργων)
 9. Άνθρωπος / Κοινωνική Πολιτική

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2020 – 2023 συνοψίζονται σε 3 βασικούς Άξονες :

 • Μια Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική, που θα προσελκύει επενδύσεις και θα λειτουργεί προωθητικά για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Που θα αναπτύσσεται δυναμικά, αξιοποιώντας τα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματά της, με έμφαση στην καινοτομία, την ασφάλεια, τη προσβασιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Μια Περιφέρεια πιο «πράσινη», που θα δείξει το δρόμο προς τη μετάβαση σε ένα «πράσινο» και κλιματικά ουδέτερο πρότυπο οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με έμφαση στην προστασία του φυσικού μας πλούτου, την κυκλική οικονομία και την αειφορεία.
 • Μια Περιφέρεια πιο βιώσιμη που θα δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών και τη δημιουργία όλων των αναγκαίων υποδομών.

Πατούλης: «Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρώ»

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης ανέπτυξαν στους Δημάρχους τους βασικούς πυλώνες σχεδιασμού ανάπτυξης και χρηματοδότησης του νέο ΠΕΠ Αττικής 2021 2027.

«Στόχος μας είναι να μην αφήσουμε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο αναξιοποίητο» υπογράμμισε ο κ. Πατούλης και επισήμανε πως η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τους Δήμους, προχωρά με στρατηγική και ενότητα με στόχο την τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής των τοπικών κοινωνιών. 

Ειδικότερα παρουσιάστηκαν τα μεγάλα και εμβληματικά έργα που θα υλοποιηθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής όπως:

 • Η Ανάπλαση του φαληρικού μετώπου
 • Η αξιοποίηση του Λυσσιατρείου ως κέντρο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
 • Η συνέχιση και ολοκλήρωση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης του λεκανοπεδίου με έμφαση στις ζώνες υψηλού κινδύνου
 • Οι παρεμβάσεις – βελτιώσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας σε επιλεγμένα σημεία αστικού ιστού
 • Η κατασκευή του παραολυμπιακού αθλητικού κέντρου στη Ραφήνα
 • Η συνέχιση, διεύρυνση και επέκταση των κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
 • Η ευρύτερη αξιοποίηση και εφαρμογή του εργαλείου των χωρικών επενδύσεων

Στη συνέχεια οι δήμαρχοι ζήτησαν διευκρινίσεις και έλαβαν απαντήσεις για ειδικότερα θέματα όπως η επέκταση του φυσικού αερίου, η αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης και η χρηματοδότηση διαδημοτικών έργων οδοποιίας.

Recommended For You

About the Author: efoni