Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού τελέστηκε ο Αγιασμός για την Έναρξη Λειτουργίας Α.Ε.Κ.Κ. στην περιοχή του Κορωπίου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, παραβρέθηκε στην Τελετή Αγιασμού για την Έναρξη Λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την Επεξεργασία «Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων» (Α.Ε.Κ.Κ.), που πραγματοποιήθηκε στη θέση Λαμπρικά – Μυντρέζα του Δήμου Κρωπίας Αττικής, εντός του δημόσιου ανενεργού λατομικού χώρου, όπου θα λειτουργήσει ο οργανωμένος χώρος διάθεσης των υλικών. 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλει η πανδημία του Covid-19, η τελετή Αγιασμού πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο αποτελεί τον πρώτο πανελλαδικά οργανωμένο χώρο διάθεσης αδρανών υλικών.

Η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ που έχει ως σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ., ανήκει στα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) τα οποία έχουν έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

Ο κ. Αυγερινός ανέφερε σε δήλωσή του : «Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, έχει μετατρέψει λόφους, ποτάμια, λίμνες, ρεματιές, αναξιοποίητα οικόπεδα, καλλιέργειες, δρόμους παραπλήσια βιομηχανικών περιοχών κ.α. σε χώρους απόρριψης τεράστιου όγκου μπαζών. Σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από λίθους και χώμα, μπορεί να περιλαμβάνουν και επικίνδυνες ουσίες όπως αμίαντο και κάθε λογής τοξικά υλικά (χρώματα και βερνίκια από επικαλύψεις ξύλων ή μετάλλων, μονωτικά υλικά κ.α.) όπου, η διάθεσή τους χρήζει ιδιαίτερης διαδικασίας και διαλογής. Η ρίψη τέτοιου όγκου αποβλήτων σε ρέματα και στην άκρη των δρόμων οδηγεί συχνά σε εμφράξεις με συνέπεια να εμφανίζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων. Συνεπώς η ορθολογική αντιμετώπισή τους είναι επιβεβλημένη».

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την καθαριότητα, την συντήρηση και την προστασία όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, λαμβάνοντας μέτρα για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Recommended For You

About the Author: efoni