Οφειλές προς Δήμους: Έτσι θα τις ρυθμίσετε

Απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα σε ποσοστό από 50% έως και 100% προβλέπει ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών για ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ σε έως 100 μηνιαίες δόσεις. Το μέτρο αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία και δικαιούχοι της ευνοϊκής ρύθμισης είναι όσες επιχειρήσεις ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν πληγεί από την πανδημία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, μπορούν να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Τα ποσοστά απαλλαγής, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης, είναι:

 • 100% (πλήρης απαλλαγή) αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ
 • 80% αν εξοφληθούν σε 2 ως 24 δόσεις
 • 70% αν εξοφληθούν σε 25 – 48 δόσεις
 • 60% αν εξοφληθούν σε 49 – 72 δόσεις
 • 50% αν εξοφληθούν σε 73 – 100 δόσεις

Στη ρύθμιση μπορούν να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης:

 • τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου
 • έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών
 • δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν τεθεί στο παρελθόν ή βρίσκονται ακόμα σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας
 • να είναι άνεργοι
 • να έχουν ενισχυθεί από μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19
 • να είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής

Η πλατφόρμα για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων θ’ ανοίξει τις επόμενες μέρες και η προθεσμία εκπνέει στο τέλος Ιουνίου (30/6). Οι οφειλέτες χάνουν την ρύθμιση και είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν άμεσα ολόκληρο το ποσό, εφόσον:

 • δεν καταβάλλουν τρεις συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσουν την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών
 • δεν υποβάλλουν στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.
 • έχουν υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να τους χορηγηθεί η ρύθμιση

Πηγή: moneyreview.gr

Recommended For You

About the Author: efoni