Δήμος Σαρωνικού: Ομόφωνο «όχι» της Δημοτικής Αρχής σε «Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από Βιορευστά» στην Κοινότητα Καλυβίων

Με τον πιο κατηγορηματικό και σαφή τρόπο η Δημοτική Αρχή του Πέτρου Φιλίππου απορρίπτει τη δημιουργία μονάδας καύσης βιορευστών λίγα μόλις μέτρα από τον κύριο οικισμό των Καλυβίων. Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χαρακτηρίζεται παρωχημένη, ελλιπής και λανθασμένη καθώς προτείνει χωροθέτηση της μονάδας σε περιοχή όπου οι ισχύουσες διατάξεις το απαγορεύουν, ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με βλαβερά αέρια, ορισμένα από τα οποία παραλείπει να μετρήσει και αντίκειται στον γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. Παράλληλα είναι εκτός του οράματος και του σχεδιασμού ανάπτυξης του τόπου με όρους αειφορίας, προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η δημοτική αρχή γνωμοδότησε αρνητικά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποφάσισε την αποστολή υπομνήματος στην Περιφέρεια και δεσμεύτηκε ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου της 7ης Ιουνίου να προσφύγει νομικά στην περίπτωση που εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο συντάχθηκε με τη θέση της πλειοψηφούσας παράταξης.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος της Επιτροπής αντιδήμαρχος Γιάννης Κυριακόπουλος, η εν λόγω μελέτη είχε υποβληθεί αρχικά το 2015. Σήμερα επανυποβάλεται, χωρίς να έχει επικαιροποιηθεί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρει, π.χ «λατομεία εν λειτουργία» όταν έχουν διακόψει την λειτουργία τους αρκετά χρόνια πριν.

Επίσης, στην μελέτη σημειώνεται ότι είναι αποδεκτή η εκπομπή αερίων ρύπων και σωματιδίων που θα επιβαρύνουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής, καθώς οι τιμές επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας βρίσκονται εντός «νομίμων ορίων». Παράλληλα, η εγκατάσταση τοποθετείται σε περιοχή που ο χωροταξικός σχεδιασμός απαγορεύει.

Σημειώνεται ότι και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδότησε ομόφωνα κατά της μελέτης. Εκτός από τον πρόεδρο Γ. Κυριακόπουλο, τα παρόντα μέλη της Επιτροπής ήταν οι Ηλίας Πατσιαούρας, Νικόλαος Πουλόπουλος, Χαράλαμπος Γαλάνης και Εμμανουήλ Χαρίτος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εν λόγω ΜΠΕ απασχολεί το Δήμο Σαρωνικού. Το ζήτημα είχε πρωτοεμφανιστεί κατά τη θητεία του Γ. Σωφρόνη, χωρίς όμως τότε να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο κατασκευής της μονάδας καύσης βιορευστών. Το 2015 η τότε διοίκηση Σωφρόνη δεν έφερε το θέμα, ως όφειλε, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να γνωμοδοτήσουν αλλά το παρέπεμψε στο Τοπικό Συμβούλιο Καλυβίων το οποίο αποφάσισε υπέρ της λειτουργίας της παραπάνω μονάδας.

Ακολούθως, για αντίστοιχο αίτημα διαφορετικής εταιρείας τρείς μήνες μετά, η διοίκηση Σωφρόνη λειτουργώντας κατά το δοκούν – σύμφωνα με την προσφιλή της τακτική- παρέπεμψε αυτή τη φορά το θέμα μόνο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής! Ο πρόεδρος της Επιτροπής και τότε δήμαρχος Γ. Σωφρόνης ενημέρωσε τα μέλη για την θετική γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Καλυβίων σχετικά με το αντίστοιχο αίτημα της πρώτης εταιρείας και εισηγήθηκε ότι δεν είναι κατάλληλη χρονική στιγμή να γίνει δεκτή ακόμη μια μελέτη για νέα μονάδα.

Σήμερα με κατηγορηματικό και σαφή τρόπο η Δημοτική αρχή του Πέτρου Φιλίππου ξεκαθαρίζει ότι δεν επιτρέπει τη λειτουργία μιας εγκατάστασης που είναι εκτός χωροταξικού σχεδιασμού, δεν πληρεί τα εχέγγυα περιβαλλοντικής προστασίας και αντίκειται στη βούληση των κατοίκων. Και κατηγορηματικά δεσμεύεται ότι θα αξιοποιήσει κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να αποτρέψει σχεδιασμούς που γίνονται ερήμην των πολιτών.

 

Recommended For You

About the Author: efoni