Δήμος Κρωπίας: Συνεχίζονται οι εργασίες τοπικών συνδέσεων αποχέτευσης στην πόλη του Κορωπίου

Συνεχίζονται οι εργασίες τοπικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη του Κορωπίου. Η προτεραιότητα αυτήν την περίοδο δίνεται σε οδούς που συνδέονται με έργα αναπλάσεων του Δήμου Κρωπίας.

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος αυτών των συνδέσεων είναι δωρεάν (0 ευρώ) για τους κατοίκους του Κορωπίου, πλήρως χρηματοδοτημένες από το ΕΣΠΑ ενταγμένες στο συνολικό έργο της Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Βιολογικού Καθαρισμού μετά από μεγάλη προσπάθεια του Δημάρχου Κρωπίας με πολλές κεντρικές υπηρεσίες.

Recommended For You

About the Author: efoni