Δήμος Αχαρνών: Κατόπιν ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες

Δήμος Αχαρνών

Δήμος Αχαρνών: Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, από σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 4η Οκτωβρίου 2020, ισχύουν τα κάτωθι:

· Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

· Σε περίπτωση παράβασης της παρ.1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150) €.

· Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείται μέχρι τις 16:00 για όσες υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να προγραμματίσετε τα ραντεβού σας μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο του Δήμου Αχαρνών στα εξής τηλέφωνα: 213-2072300 – 301, καθώς και στα τηλέφωνα των υπηρεσιών όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Επίσης μπορείτε να αποστείλετε τα αιτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@acharnes.gr.

Recommended For You

About the Author: efoni