Αστέρας Βουλιαγμένης: Σε ξεχωριστή εταιρεία μεταβιβάζεται η Astir Beach

Σε μια ξεχωριστή νέα εταιρεία θα μεταβιβαστεί η Astir Beach και οι συνοδευτικές της υποδομές, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστήρ Παλάς, η οποία λειτουργεί το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, έχει ήδη δρομολογηθεί η μερική διάσπαση της εταιρείας Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε και η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος «Εκμετάλλευσης Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας», με προφανή στόχο την αύξηση των οικονομικών επιδόσεων.

Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Αστήρ Παλάς ελήφθη στις 15 Ιουνίου 2022.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση αποτίμησης, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Αστήρ Παλάς περιλαμβάνουν:

  • την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων (ξενοδοχεία Arion και Nafsika υπό τη διαχείριση της Four Seasons)
  • την εκμετάλλευση εστιατορίων εντός του θερέτρου (Matsuhisha, Beef Bar, Privilege)
  • την εκμετάλλευση λουτρικών εγκαταστάσεων (παραλία Astir Beach),
  • συμμετοχές στην Αστήρ Μαρίνα
  • την πώληση κάθετων ιδιοκτησιών (οικόπεδα)

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Αστήρ έχει εξετάσει διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους θα μπορούσε να επιτύχει τον συνδυασμό των παραπάνω δραστηριοτήτων με τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών στόχων της.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

Το σκεπτικό της απόφασης

Με αυτό το σκεπτικό αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας μερικής διάσπασης όσον αφορά τον κλάδο εκμετάλλευσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας που αφορά στην αναδιάρθρωση και στο διαχωρισμό των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με γνώμονα το διαφορετικό προφίλ κινδύνου και απόδοσης κάθε δραστηριότητας, τις διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές, καθώς και τις διαφορετικές μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης που η κάθε δραστηριότητα παρουσιάζει.

Ειδικότερα, ο διαχωρισμός της διακριτής δραστηριότητας του κλάδου εκμετάλλευσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης της εταιρείας αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αξίας της μέσω της κατάλληλης και διακριτής διαχείρισης, κεφαλαιοποίησης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των μελλοντικών ταμειακών ορών, αλλά και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας σε σχέση με τις μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές της Αστήρ Παλάς και του μετόχου της.

Σημειώνεται ότι μοναδικός μέτοχος της Αστήρ Παλάς είναι η Apollo Investment Holdco, με έδρα το Λουξεμβούργο, ενώ η μερική διάσπαση θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή των διατάξεων περί καθολικής διαδοχής.

Τι περιλαμβάνει ο κλάδος

Ο κλάδος εκμετάλλευσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας αποτελείται από το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία αφορούν την εν λόγω δραστηριότητα και συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, ενώ η εταιρεία εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα για αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη χρήση της έμπροσθεν του ακινήτου του Αστέρα ζώνης αιγιαλού και παραλίας έκτασης 9.161,67 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υποδομών παραλίας, εστιατορίων, εμπορικών καταστημάτων, γηπέδων καθώς και της σχολής θαλάσσιου σκι (ski club).

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις από επιχορηγήσεις που να αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο και τα έσοδά του προέρχονται αφενός από τα εισιτήρια και τις συνδρομές των μελών της παραλίας Astir Beach, αφετέρου από λειτουργικές μισθώσεις από την εκμετάλλευση χώρων ως καταστήματα που βρίσκονται στη ζώνη της Astir Beach.

Υπενθυμίζεται ότι η παραλία του Αστέρα αποτελεί συστατικό στοιχείο της ιστορίας του καθώς ήδη από τη δεκαετία του 1960 αναδείχθηκε σε καλοκαιρινό προορισμό για τους Αθηναίους, αλλά και τους διεθνείς τουρίστες. Το 1966 άνοιξε το κλαμπ θαλάσσιου σκι που παραμένει ενεργό μέχρι σήμερα, ενώ η παραλία από το 2000 έως και φέτος λαμβάνει πιστοποιητικό «Γαλάζιας Σημαίας».

Η Astir Beach διαθέτει 620 ξαπλώστρες με τη συνοδευτική ομπρέλα τους και 32 daybeds (χωρητικότητας τεσσάρων ατόμων), περίπου 150 ετήσια μέλη, ενώ εκμεταλλεύεται δύο εστιατόρια, 10 καταστήματα και το ski club. Επίσης υπάρχει χώρος για beach volley και beach ρακέτες. Επίσης, μέρος της παραλίας περιορίζεται σε χρήστες άνω των 18 ετών και ένα δεύτερο μέρος για τα μέλη.

Ο κλάδος λειτουργεί σχεδόν όλο το χρόνο και η υψηλή περίοδος ξεκινά από τα τέλη Απριλίου έως τα τέλη Οκτωβρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η χαμηλή περίοδος είναι από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, οπότε οι επισκέπτες είναι κυρίως οι χειμερινοί κολυμβητές, τα μέλη, καθώς και οι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου, όταν ο καιρός είναι ευνοϊκός.

Τι «βγάζει» η αποτίμηση

Η Αστήρ Παλάς ανέθεσε τη διενέργεια της αποτίμησης της πραγματικής αξίας του κλάδου στην εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική.

Με βάση την έκθεση εκτίμησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, -με ημερομηνία μετασχηματισμού τις 31/12/2021-, η λογιστική αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα-οικόπεδα, μηχανολογικός εξοπλισμός) ανέρχεται σε 16,44 εκατ. ευρώ και η αξία αποτίμησης σε 13 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα η λογιστική αξία, αλλά και η αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 59.657,43 ευρώ.

Η αποτίμηση της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης του κλάδου με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών καταλείπει εύλογη αξία 19.956.000 ευρώ, με την υπεραξία να ανέρχεται σε 8.166.475,78 ευρώ.

Εν κατακλείδι, το σύνολο του ενεργητικού του κλάδου ανέρχεται σε 21.672.802,65 ευρώ, ενώ το σύνολο του παθητικού σε 1.716.802,24 ευρώ, με την τελική καθαρή θέση μετά τις αναγκαίες αναπροσαρμογές να διαμορφώνεται σε 19.956.000,41 ευρώ.

Recommended For You

About the Author: efoni