Ασκληπιείο Βούλας: Οι καταγγελίες για «χρυσούς γραμματείς» με απευθείας αναθέσεις και η απάντηση της διοίκησης

Σε ανακοίνωση της, η Διοίκηση του Ασκληπιείου Βούλας, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αναγκάστηκε να προχωρήσει στη μίσθωση υπαλλήλων για γραμματειακή υποστήριξη από εργολαβική εταιρεία, με απευθείας ανάθεση και με σκοπό να καλύψει κενά στο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, εξηγεί πώς προκύπτει το «υπέρογκο» κατά τους εργαζόμενους κόστος, το οποίο καλείται να καταβάλει το νοσοκομείο για τη μίσθωση τριών γραμματέων για δύο μήνες.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι αποκαλύπτουν πως οι τρεις γραμματείς για δύο μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας, κοστίζουν 17.223,60 ευρώ, δηλαδή, 2.870,6 ευρώ για κάθε γραμματέα μηνιαίως.

Ασκληπιείο Βούλας: Τι απαντά η Διοίκηση

Αναφορικά με την εσφαλμένη και δόλια επιχειρούμενη προσπάθεια διαστρέβλωσης του κόστους από το σωματείο εργαζομένων και τους σκοπούς που επιχειρεί τεχνηέντως να υπηρετήσει, επισημαίνονται τα εξής :

α) Λαμβάνονται υπόψη οι εργοδοτικές εισφορές, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και δημοσίου καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας,

β) Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν συμβληθεί με ανάδοχο εταιρεία, λαμβάνουν όπως ο Νόμος ορίζει, δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας εν αντιθέσει με έναν εργαζόμενο, ο οποίος συμβάλλεται απευθείας με φορέα του Δημοσίου,

γ) Η οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνει νομίμως και το κόστος αντικατάστασης εργαζομένων και την κανονική άδεια.

Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού στο Νοσοκομείο μας, όπως διαφαίνεται και από το υπ’αριθμ.14624/07-08-23 έγγραφο της Προϊσταμένης του τμήματος γραμματείας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, αφενός δεν προκρίνεται εκ της διοικήσεως η ανάκληση θερινών αδειών, πολλώ μάλλον δε, εξαιτίας της ήδη καταπόνησης του προσωπικού λόγω της πανδημίας και αφετέρου της έλλειψης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του ΔΣ και μη έκδοσης ΦΕΚ διορισμού νέου, άρα και αδυναμία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, δημιουργήθηκε επιτακτική ανάγκη για την εν λόγω ενέργεια.

Ήτοι, πραγματοποιήθηκε απευθείας ανάθεση ως ορίζει ο Νόμος, αφού προηγουμένως διενεργήθηκε έρευνα αγοράς και δεν ανταποκρίθηκε άλλη εταιρεία πλην της εν λόγω, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω έλλειψης διοικητικής υποστήριξης.

Recommended For You

About the Author: efoni