Nέο εργασιακό: Πότε μπορώ να λείψω από τη δουλειά μου;

Τουλάχιστον 16 διαφορετικές άδειες μπορεί να λάβει ο εργαζόμενος από την εργασία του μετά και τις νέες αλλαγές που έρχονται με το νέο εργασιακό. Στον κατάλογο προστίθεται πλέον η άδεια πατρότητητας, η άδεια για επείγοντα θέματα ανωτέρας βίας, η γονική άδεια που μπορεί να φτάσει και στους τέσσερις μήνες ή ακόμη και η «άδεια φροντιστή». Όλος ο κατάλογος όπως διαμορφώνεται μετά και τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό έχει ως εξής.

 1. Κανονική άδεια: Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές. Η διάρκειά της ξεκινά από τις 20 ημέρες τον χρόνο και εξαρτάται από τα χρόνια προϋπηρεσίας.
 2. Άδεια πατρότητας: μέχρι σήμερα, η άδεια πατρότητας ανέρχεται στις δύο ημέρες. Το εργασιακό νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα, θα προβλέπει την αύξηση της άδειας που θα δικαιούται ο πατέρας κατά την γέννηση του παιδιού του στις 14 ημέρες. Η άδεια αυτή θα είναι με αποδοχές.
 3. Άδεια για επείγοντα θέματα ανωτέρας βίας: θα μπορεί να δίνεται δύο φορές τον χρόνο, μια ημέρα κάθε φορά
 4. Άδεια φροντιστή: Καινούργια άδεια και αυτή, θα έχει διάρκεια μέχρι 5 ημέρες τον χρόνο και θα είναι μετ’ αποδοχών. Θα χορηγείται για την κάλυψη αναγκών συγγενών ή προσώπων που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και έχουν ανάγκη σημαντικής φροντίδας.
 5. Άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: ίσχυε μέχρι σήμερα στον δημόσιο τομέα και τώρα επεκτείνεται και στον ιδιωτικό.
 6. Γονική άδεια: Με τη νέα ρύθμιση που έρχεται, η άδεια θα δίνεται και στον πατέρα και στην μητέρα. Θα έχει διάρκεια έως 4 μήνες και οι αμοιβές των δύο μηνών θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ
 7. Εκλογική Άδεια:Είναι η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. Η διάρκειά της εξαρτάται από την χιλιομετρική απόσταση (σ.σ μια εργάσιμη για απόσταση από 200 έως 400 χλμ, 2 εργάσιμες για απόσταση άνω των 400 χλμ και τρεις εργάσιμες για τα νησιά).
 8. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές:Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
 9. Άδεια σπουδών:Οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 ημερών
 10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς:Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών
 11. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.
 12. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος:Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι(16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του η αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
 13. Άδεια απουσίας για σχολική παρακολούθηση:Σε εργαζόμενο που έχει παιδιά μέχρι 16 ετών τα οποία και παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δίνεται άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας από την εργασία για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών. Η άδεια είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ημέρες το χρόνο. Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο.
 14. Μειωμένο ωράριο γονέων με παιδιά που έχουν ειδικά προβλήματα:
 15. Οι γονείς που έχουν παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας με πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία, δικαιούνται μειωμένου ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα για να μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στις ειδικές φροντίδες των παιδιών
 16. Άδεια για ασθένεια μελών της οικογένειας: Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας χορηγείται άδεια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Πρώτον, ο εργαζόμενος γονέας θα πρέπει να απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 1 έτους στον ίδιο εργοδότη Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι παιδιά μέχρι 16 ετών – φυσικά ή υιοθετημένα – και άνω των 16 εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή και τμηματικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακού έτους, με δυνατότητα αύξησής της σε 8 ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 12 για περισσότερα από δύο παιδιά
 17. Άδεια μονογονεϊκής οικογένειας:Στους εργαζόμενους – ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο – άγαμη γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.

Recommended For You

About the Author: efoni