Το λεωφορείο βρισκόταν στο σημείο των αφίξεων, και η κατάσβεση αυτή την ώρα έχει ολοκληρωθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, χωρίς να έχουν αναφερθεί περαιτέρω προβλήματα.