Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Περιφέρειας Αττικής και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Γ. Πατούλης και η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Δρ. Εύη Σαχίνη, προχώρησαν στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η  Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή και ο Υπεύθυνος Μονάδας Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ Δρ. Ν. Καραμπέκιος. Στόχος του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους των δράσεων που υλοποιούνται και σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμφώνου εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη σχετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι διαχρονικά υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που σχετίζεται με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

«Περιφέρεια Αττικής και ΕΚΤ  συνεργαζόμαστε στενά για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη και την ευημερία στην Αττική. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου να συστρατεύεται και να αποτελεί βασικό σύμμαχό μας στην προσπάθεια ενίσχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση στην Αττική και στην παραμονή των νέων επιστημόνων στη χώρα μας»

Από την πλευρά της η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Δρ. Εύη Σαχίνη τόνισε ότι είναι σημαντικό που οι δύο πλευρές επισφραγίζουν τη συνεργασία τους με ένα Σύμφωνο Συνεργασίας μέσω του οποίου θα μπορεί να επιτευχθεί το όραμα του ΕΚΤ και να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης με σκοπό την επανάχρησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνία».

Στόχος της συνεργασίας

Αντικείμενο του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν μεταξύ άλλων σε αντικείμενα όπως:

  • Η παροχή Δεικτών και επεξεργασμένων δεδομένων για την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής στη διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών υποστήριξης υποκείμενων φορέων.
  • Η υποστήριξη στη διαδικασία ανακάλυψης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και καινοτόμων λύσεων.
  • Η υποβοήθηση στην αξιοποίηση και παραμετροποίηση δεδομένων για τη στοχευμένη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτικών που επιδιώκουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων

Επιπλέον θα  αναπτυχθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής, ενώ θα υπάρξει συνεργασία και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών.

Recommended For You

About the Author: efoni