Σχολεία: Αλλάζει η ύλη σε όλες τις τάξεις

Μια νέα μεταρρυθμιστική τομή στο ελληνικό σχολείο δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας με την ανανέωση προγραμμάτων σπουδών, την οποία θα ακολουθήσει εκείνη των βιβλίων. Το έργο θα συνδυαστεί με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπηρετεί και η εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, από την επόμενη σχολική χρονιά θα τεθούν σε εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά 166 προγράμματα σπουδών γενικής παιδείας, εκ των οποίων τα 123 θα είναι εντελώς νέα και τα άλλα 43 θα αποτελούν επικαιροποίηση των προγραμμάτων που είχαν καταρτισθεί επί υπουργίας Αννας Διαμαντοπούλου, από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2012.

Ταυτόχρονα θα προχωρήσει η ανανέωση 139 σχολικών βιβλίων όλων των γνωστικών αντικειμένων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου γενικής εκπαίδευσης. Παράλληλα θα επικαιροποιηθούν 330 προγράμματα σπουδών και βιβλία επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), υπό την εποπτεία του οποίου υλοποιήθηκε το έργο, τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πλην πολύ λίγων εξαιρέσεων, έχουν εκπονηθεί και ισχύουν από το 2003 για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο, και για το λύκειο από το 1998.

«Με την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός της σχολικής εκπαίδευσης με βάση τις νέες κοινωνικές συνθήκες και τις επιστημονικές εξελίξεις, σύμφωνα με τους αναδυόμενους στόχους και τις εκτιμώμενες απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος. Η προώθηση παιδαγωγικών μεθόδων, η ανάδειξη διδακτικών αρχών, κατευθύνσεων και πρακτικών, και η εφαρμογή στρατηγικών που δίνουν νόημα στη φοίτηση των μαθητών στο σχολείο αποτελούν αιτήματα που θέτει το όραμα της ισόρροπης και αρμονικής συναισθηματικής, πνευματικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης των μαθητών, παιδιών και εφήβων», λέει το ΙΕΠ στο κείμενο προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, το οποίο περιγράφει τη φιλοσοφία και τους στόχους των νέων προγραμμάτων, με βάση τα οποία θα συγγραφούν τα νέα βιβλία.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, «η έμφαση πρέπει να μετακινηθεί από το γνωστικό αντικείμενο καθ’ εαυτό, τους διδάσκοντες και τη διδακτική διαδικασία προς τους μαθητές και τα επιδιωκόμενα/αναμενόμενα αποτελέσματα μάθησης: επιδιώκεται στην ουσία μια αντίστροφη πορεία σχεδιασμού, όπου η βάση σχεδιασμού είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι εξαρτώνται από τον καθορισμό αυτών. Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται στην προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εκπαίδευση, που αποτελεί μια φιλοσοφία εκπαιδευτικού σχεδιασμού όπου όλες οι αποφάσεις εκκινούν από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και η τελική “επιδίωξη” καθορίζει όλη τη διαδικασία».

Recommended For You

About the Author: efoni