Συνεχίζεται η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Συνεχίζεται η ευρεία δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με στόχο οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην τελική διαμόρφωσή του.

Η θεώρηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στοχεύει στην ανάπτυξη των πόλεων με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα συγκοινωνιακό περιβάλλον περισσότερο φιλικό προς όλους και να μην επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο συγκοινωνιών ενός Δήμου, το οποίο έχει ως στόχο την οργάνωση της κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Επιπλέον, καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, έτσι ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των χρηστών.

Recommended For You

About the Author: efoni