Στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τρεις προσφυγές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζεται ο αγώνας για την προστασία της πράσινης φυσιογνωμίας της πόλης

Με συνολικά τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας συνεχίζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον αγώνα για την προστασία της πράσινης φυσιογνωμίας της πόλης και συγκεκριμένα σε ότι αφορά τη σχεδιαζόμενη επένδυση με τίτλο «Project Voula», προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ, σε έκταση 71 στρεμμάτων, γνωστή ως κτήμα Κόνιαρη που αγόρασε τον Αύγουστο του 2020 από το Μουσείο Μπενάκη, έναντι 43 εκατ. Ευρώ το επενδυτικό όχημα VHPH Properties των Hines και Henderson Park.

Με την από 12/11/2021 αίτησή του στο ΣτΕ, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζητάει την ακύρωση της υπ’ αριθμ 65/5/8/2021 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, με θέμα «Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου VOULA PROJECT» στις διαδικασίες των στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019. Η Δημοτική Αρχή σε
συνεργασία με το νομικό επιτελείο του Δήμου υποστηρίζει ότι το Project Voula δεν δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019, όπως αυτός ισχύει, και να προχωρήσει με τη διαδικασία fast track, διότι δεν συνιστά στρατηγική επένδυση, ενώ υποστηρίζει ότι οι σχεδιαζόμενες χρήσεις (τουριστική
κατοικία) δεν προβλέπονται ευθέως από το υφιστάμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής. Παράλληλα, με νέα αίτησή του στο ΣτΕ, ο Δήμος πρόκειται να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, μέχρι την οριστική εκδίκαση της.

Ήδη με την από 25/10/2021 αίτησή του, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ζητήσει από το ΣτΕ την ακύρωση της σιωπηρής αρνήσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδηλώθηκε με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την 25 η. 5.2021, ημερομηνία υποβολής των ζητηθέντων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων επί αιτήματός του Δήμου, για την έκδοση απόφασης περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στα ΟΤ 251, 259, 255, 255 Α , 256, 247, 252, 262 και 263, για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί, σε εκτέλεση της 20 / 8.2.2021 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε υποβληθεί αίτημά μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο ζητήθηκε η έκδοση απόφασης περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εντός της Πολεοδομικής Ενότητας 5 (Εξοχή) της Δημοτικής Ενότητας Βούλας. Για την τεκμηρίωση της πολεοδομικής ανάγκης έκδοσης της απόφασης περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών, συνυποβάλαμε τις ανωτέρω αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, καθώς και την από 3.2.2021 Τεχνική Μελέτη-Τεκμηρίωση της Υπηρεσίας Δόμησης. Για την τεκμηρίωση
της πολεοδομικής ανάγκης έκδοσης της απόφασης περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών, ο Δήμος συνυπόβαλε την 19 8.2.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία, έπειτα από μελέτη τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Δόμησης, προβλέπει τη μείωση του συντελεστή δόμησης στην περιοχή του Project Voula από 0,6 σε 0,3 στο υπό ολοκλήρωση Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ).

Σχετικά με τη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Συνεχίζουμε με ένταση τον αγώνα για τη διατήρηση της μοναδικής, πράσινης
φυσιογνωμίας της πόλης μας. Λέμε ναι στις πραγματικές επενδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Λέμε όμως ηχηρό ΟΧΙ στην «πριμοδότηση» της ανεξέλεγκτης δόμησης, στην επιβάρυνση των χρήσεων γης και στη μείωση του πράσινου ισοζυγίου της περιοχής».

Recommended For You

About the Author: efoni