Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για την Υγεία του Π.Ο.Υ εντάσσεται η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Περιφερειών για την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως επισήμως ανακοινώθηκε από την επικεφαλής συντονίστρια του Δικτύου του ΠΟΥ στον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, στον οποίο ανήκει και η πρωτοβουλία και ανάληψη δράσης για τη σημαντική αυτή διάκριση της μεγαλύτερης μητροπολιτικής Περιφέρειας της χώρας.

Με επιστολή που απέστειλε στον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 η Dr Bettina Menne, Coordinator του WHO Regions for Health Network-RHN, καλωσορίζει την Περιφέρεια Αττικής στο μεγάλο Δίκτυο των Περιφερειών για την Υγεία της Ευρώπης. Στο Δίκτυο των Περιφερειών για την Υγεία, είναι μέλη 39 μεγάλες Περιφέρειες Ευρωπαϊκών Κρατών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης που είναι και Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., είχε θέσει ως στρατηγική επιλογή, ήδη από το προεκλογικό του πρόγραμμα, την ένταξή της Περιφέρειας Αττικής στο δίκτυο Υγιών Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών και δράσεων υπέρ της υγείας των πολιτών της Αττικής.

Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. άλλωστε, είναι πιστοποιημένο μέλος και το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), του οποίου μέλος είναι και η Περιφέρεια Αττικής, και είναι ένα από τα 22 μέχρι στιγμής Εθνικά Δίκτυα από τα 32 που έχουν αιτηθεί.

Με το ΕΔΔΥΠΠΥ η Περιφέρεια Αττικής έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις Προαγωγής Υγείας όπως τα προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου των πολιτών, και τα ΚΕΠ Υγείας καθώς και προγράμματα Ενημέρωσης για την Υγεία στους Δήμους της Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Στις σύγχρονες κοινωνίες η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών προάγονται σε τοπικό επίπεδο, όπως άλλωστε και η παγκόσμια εμπειρία της πανδημίας κατέδειξε κατά τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας δεν σταματήσαμε, παρά τις δυσχέρειες της υγειονομικής κρίσης, να λειτουργούμε με προσήλωση στο στόχο να καταστήσουμε την Αττική μας Υγιή Περιφέρεια με ενεργό ρόλο στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Υγιών Περιφερειών της Ευρώπης.

Η Υγεία των πολιτών και η προστασία της παραμένει βασική επιλογή μας, και εκτιμούμε ότι η εναρμόνιση με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις μεθόδους, τις αξίες και τις αρχές του πλέον αρμόδιου Παγκόσμιου Οργανισμού, δημιουργεί νέες προοπτικές για μια καλύτερη υγεία προς όφελος όλων με τη φροντίδα της Περιφέρειας Αττικής.»

Το Δίκτυο RHN του ΠΟΥ ιδρύθηκε το 1993 και έκτοτε έχει βοηθήσει τις περιφέρειες να επιταχύνουν την παροχή βελτιωμένης υγείας του πληθυσμού. Το RHN έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας (EPW), 2020 – 2025.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για την Υγεία ( Regions for Health Network-RΗΝ) του Π.Ο.Υ στοχεύει:

  • στην εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη χωρίς οικονομικές δυσκολίες·
  • στην προστασία από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία·
  • στην εξασφάλιση καλύτερης υγείας και ευεξίας σε όλες τις ηλικίες·
  • σε δίκαιες λύσεις για την Υγεία και την αντιμετώπιση του Κοινωνικού αποκλεισμού ,

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών το RHN έχει εξελιχθεί σε ένα φόρουμ μεταξύ των Περιφερειών της Ευρώπης και του κόσμου που αυξάνει την κατανόηση της λειτουργίας των περιφερειακών και τοπικών συστημάτων υγείας, ενισχύoντας τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και τοπικών παραγόντων και διεθνών ιδρυμάτων υγείας, ενώ παράλληλα  προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και δημιουργεί συνέργειες με στόχο την αμοιβαία μάθηση.

Recommended For You

About the Author: efoni