Στη διεθνή δράση “Αποκαλύψτε τα εθνικά σας αξιοθέατα” συμμετέχει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία-οπτική, η οποία αποτελεί την κινητήριο δύναμη για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση καινοτόμων δράσεων που στοχεύουν στη διαμόρφωση μια νέας παιδαγωγικής κουλτούρας. Η εκπαιδευτική ομάδα του Σχολείου μας αντιλαμβάνεται το Σχολείο ως φορέα που αντέχει, αντιστέκεται και δημιουργεί, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες καταστάσεις και καλείται να λειτουργεί μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας και να προσαρμόζεται σε νέες πρακτικές, όπως η εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Στο ξεκίνημα της φετινής σχολικής χρονιάς κανείς δε μπορούσε να προδιαγράψει την ιδιαιτερότητα της σχολικής καθημερινότητας που θα ακολουθούσε. Πολύ σύντομα κληθήκαμε να αποχωριστούμε το «φυσικό» μας περιβάλλον και να συνεργαστούμε με μαθητές, γονείς και συναδέλφους αξιοποιώντας τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εκπαίδευση. Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν κατάφερε να σταθεί τροχοπέδη στη διάθεσή μας για προσφορά και δημιουργία.

Στο πλαίσιο των διεθνών δράσεων του ως International School (διαπίστευση από το British Council κατόπιν αξιολόγησης για την τριετία 2018-2021) το 1ο Δ.Σ. Διονύσου συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις συνεργασίας με σχολεία από δύο άλλες χώρες στο εξωτερικό: το Heritage International School of Moldova (https://heritage.md) και το National Chongcing Elementary School in Taiwan (www.cges.tc.edu.tw). Πιο συγκεκριμένα, οργάνωσε, προγραμμάτισε και υλοποίησε κοινά σχέδια δράσης που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τους εφήβους, όταν αυτοί επισκέπτονται μια ξένη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές του δεύτερου τμήματος της Στ΄ τάξης στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης  “Unmask” your national sights” (Αποκαλύψτε τα εθνικά σας αξιοθέατα) με Μολδαβούς συμμαθητές τους, δημιούργησαν έναν πρωτότυπο τουριστικό οδηγό με αξιόλογα μνημεία και περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος της χώρας μας. Η εκπόνηση της συγκεκριμένης διαθεματικής-διεπιστημονικής δράσης έλαβε χώρα κατά την περίοδο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι μαθητές, καθοδηγούμενοι από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, συμμετείχαν σε ποικίλες επιμέρους δραστηριότητες.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

-αναζήτηση σχετικού υλικού (πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο)

-αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου υλικού

-εκπαίδευση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών (αξιοποίηση Google docs, εκμάθηση της

εφαρμογής Google Earth project)

-εξάσκηση σε ξένη γλώσσα

Επιπλέον, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε τηλε-συναντήσεις για το συντονισμό και την εποπτεία της δράσης και να συνεργάζονται τόσο με τα μέλη της υποομάδας τους όσο και με την ολομέλεια. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής προσπάθειας συνοψίζεται στην ιδιαίτερη τουριστική περιήγηση με τίτλο Sightseeing in Greece-through students’ eyes  (επεξηγηματικό βίντεο για την περιήγηση) που αποτελεί ένα πολυδιάστατο έργο με παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό χαρακτήρα.

Έχουμε, λοιπόν, την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη δράση, όπως και άλλες παρόμοιες, πρέπει όχι μόνο να κοινοποιούνται, αλλά να αναδεικνύονται και να αξιοποιούνται ως καλές πρακτικές. Ταυτόχρονα, μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για μια εναλλακτική θεώρηση-προσέγγιση στην εκπαίδευση και κίνητρο για την ενεργοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Recommended For You

About the Author: efoni