Σε διάλογο με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά Thierry Breton συμμετέχει ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με τη συμμετοχή του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλους θα ξεκινήσει διάλογο ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Thierry Breton με τους Δημάρχους της ΕΕ από το κίνημα Living-in.EU και το Intelligent Cities Challenge για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και την κοινωνικοοικονομική ανθεκτικότητα των πόλεων και των κοινοτήτων. Η συζήτηση διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες στις 15:30 (ώρα Ελλάδας) σε δύο πάνελ Δημάρχων. Το πρώτο διαδραστικό πάνελ θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, στον ρόλο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, στις τοπικές πράσινες συμφωνίες και στο ζήτημα της ανάπτυξης και ανανέωσης των δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού. Το δεύτερο διαδραστικό πάνελ θα συζητήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας στις πόλεις και τη χρήση τοπικών ψηφιακών δικτύων για πόλεις και κοινότητες για να καταστεί δυνατός ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο στα αγγλικά και στα γαλλικά. 

Πρόγραμμα:

  • Εναρκτήρια ομιλία από τον Επίτροπο Thierry Breton 
  • Βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Σλοβενική Προεδρία και συγκεκριμένα τον κ. Boštjan Koritnik, Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης της Σλοβενίας 
  • Βίντεο σχετικά με την πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge 

Πρώτο διαδραστικό πάνελ: 

Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός των τοπικών οικονομιών – πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές πόλεις να ανοίξουν το δρόμο για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ. 

Αυτό το πάνελ θα διερευνήσει το όραμα των πόλεων για το 2030, καθώς και τις προκλήσεις και τις εμπειρίες στην εφαρμογή Τοπικών Πράσινων Συμφωνιών και βιώσιμων, ανταγωνιστικών κυκλικών τοπικών αλυσίδων αξίας. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε βιώσιμες επενδύσεις, κενά δεξιοτήτων και μελλοντικές ανάγκες εργατικού δυναμικού, υποστήριξη που απαιτείται για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους πολίτες και μέτρα για τη διασφάλιση αποτελεσματικής συνεργατικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Συμμετέχοντες στο 1ο πάνελ: 

κα Laia Bonet, Αντιδήμαρχος της Βαρκελώνης

κ. Jacob Bundsgaard, Δήμαρχος του Aarhus 

κ. François Baroin, Δήμαρχος Troyes και πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γάλλων Δημάρχων 

κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ελλάδα), κ. Peter Kurz, Δήμαρχος του Mannheim, 

κ. Gencho Kerezov, Αντιδήμαρχος Σόφιας, 

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την κα Päivi Laajala, Δήμαρχο Oulu, ιδρυτικό μέλος του Living-in.EU 

Δεύτερο διαδραστικό πάνελ για τον τοπικό ψηφιακό μετασχηματισμό Οι ευρωπαϊκές πόλεις και κοινότητες απαιτούν περαιτέρω επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό που βασίζεται σε βιώσιμες υποδομές δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο και στατική κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ τομέων, πόλεων και συνόρων, διαχείρισης ανοιχτών και μεγάλων δεδομένων και ισχυρής διακυβέρνησης δεδομένων που αγκαλιάζει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Τέτοιες επενδύσεις, ιδίως σε υποδομές και τοπικά ψηφιακά δίκτυα, θα επιτρέψουν στις πόλεις και τις κοινότητες να αποκομίσουν τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της κινητικότητας, την ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση απορριμμάτων, τον αστικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κλπ. 

Συμμετέχοντες στο 2ο πάνελ: 

κ. Juhana Vartiainen, Δήμαρχος του Ελσίνκι, 

κ. Mohamed Ridouani, Δήμαρχος Leuven, 

κα Carmen Carvalheira, Αντιπρόεδρος της περιοχής του Alentejo, 

κα Kata Tüttő, Αντιδήμαρχος Βουδαπέστης, 

κα Amel Zenati, Σύμβουλος, Γκρενόμπλ, 

Θα ακολουθήσουν τελικές παρατηρήσεις του Επιτρόπου Breton. 

Η συνάντηση θα μεταδοθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Smart, Green and Resilient Cities and Communities – Dialogue between EU Mayors and the Commission – YouTube

Recommended For You

About the Author: efoni