Ρύθμιση χρεών: Άνοιξε η πλατφόρμα

Την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών φυσικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων.

Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους.

Οι ρυθμίσεις θα γίνονται αυτόματα χωρίς κόστος και γραφειοκρατία με έναν αλγόριθμο μέσα από τον υπολογιστή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), και σημειώνεται ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει για πρώτη φορά ότι στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμη σε καθυστέρηση αλλά οι οφειλέτες δυσκολεύονται να εξοφλήσουν και προϋπόθεση για να τεκμηριωθεί αυτό είναι να έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον.

Τα Βήματα

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος, παρέχοντας εξουσιοδότηση για την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

2. Το σύστημα θα αντλεί όλα τα στοιχεία που αφορούν σε οφειλές, εισοδήματα και
περιουσιακά στοιχεία.

3. Μετά αυτοματοποιημένα η πλατφόρμα θα ορίζει τη ρύθμιση για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

4. Πιστωτικά ιδρύματα και funds θα υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης

5. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση οφειλέτη και πλειοψηφίας πιστωτών θα
αποστέλλεται σε εφορία και ταμεία για έγκριση

6. Αν τηρούνται οι προϋποθέσεις θα παρέχεται η έγκριση

Στοιχεία εξωδικαστικής ρύθμισης

Ο οφειλέτης θα αποπληρώνει συνολικά ποσό ίσο με την αξία της περιουσίας του. Ως αξία νοείται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής πλην 3%. Πέραν αυτού, καταβολή ποσού ανάλογα με εύλογες δαπάνες διαβίωσης αν είναι φυσικό πρόσωπο:

 • Καταβολή ποσού ανάλογα με αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης αν είναι νομικό πρόσωπο
 • Κούρεμα οφειλής
 • Στο δημόσιο έως 95% των τόκων από πρόστιμα
 • Εως 85% των τόκων και προσαυξήσεων από απαιτήσεις σε Δημόσιο και Ταμεία λόγω
  εκπρόθεσμης καταβολής
 • Η ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%
 • Η ρύθμιση οφειλών με τους χρηματοδοτικούς φορείς επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor/libor τριμήνου/ μηνός, προσαυξημένο κατά 3,25% για εξασφαλισμένες οφειλές και 4,5% για μη εξασφαλισμένες οφειλές
 • Το ποσό μηνιαίας δόσης αυξάνεται σταδιακά μετά από 1 και 4 έτη.
 • Ελάχιστη μηνιαία δόση
 • Στα ταμεία 50 ευρώ
 • Σε τράπεζες και funds 50 ανά δάνειο με εξασφάίση
 • Και 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση
 • Μέγιστος αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής προς το Δημόσιο και τους
  Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 240
 • Μέγιστος αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής εξασφαλισμένες τράπεζες και funds είναι 420 δόσεις, 240 δόσεις για μη εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων και 180 δόσεις για νομικά πρόσωπα
 • Μέγιστο όριο ηλικίας αποπληρωμής των δανείων για φυσικά πρόσωπα τα 85 έτη.

Πηγή: newsbomb.gr

Recommended For You

About the Author: efoni