Π.Ε. Αν. Αττικής: Διευκρινίσεις σχετικά με την καθιέρωση τοπικής ημέρας αργίας των Δήμων

Σε συνέχεια αιτημάτων ορισμένων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής σχετικά με την έκδοση απόφασης από την Περιφέρεια για τοπική αργία  δημοσίων υπηρεσιών και σχολείων διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του  άρθρου 4 του π.δ. 79/2017 η καθιέρωση τοπικών εορτών και συνακόλουθα η  διακοπή της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και των σχολείων γίνεται με  Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας.

Ως εκ τούτου γίνεται κατανοητό ότι μέχρι την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος η  Περιφέρεια δεν μπορεί να εκδώσει σχετική απόφαση.

Ωστόσο κάποιοι Δήμοι, κατά τη κρίση τους, επιλέγουν με απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου να ορίσουν τοπική αργία ή μη σε δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία.

Recommended For You

About the Author: efoni