Πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Καπανδριτίου – Βαρνάβα

H Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης έχουν από την πρώτη στιγμή θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και ειδικότερα την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την Εντεταλμένη Σύμβουλο Τεχνικών Έργων Αττικής, Ευρώπη Κοσμίδη διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια των κατολισθήσεων που εκδηλώθηκαν στις 14-15 Δεκεμβρίου 2020 από Μικροχώρι Καπανδριτίου έως και Βαρνάβα Αττικής και να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής τους.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλεγεί κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση έργων τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα αφού θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο κατεπείγουσα διαδικασία.

Με αφορμή της σχετική διαδικασία ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει:

«Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε αποφασιστικά και να δίνουμε λύσεις για να προασπίσουμε την ασφάλεια των πολιτών στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει με την ίδια προσήλωση να βρίσκεται κοντά στους πολίτες, να επεμβαίνει και να δίνει λύσεις όπου και όποτε χρειάζεται, προασπίζοντας την ασφάλειά τους και δημιουργώντας τις συνθήκες για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Διαπιστώσεις Ελέγχων

Να σημειωθεί ότι από την προκαταρκτική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η έκταση των αστοχιών δεν είναι τοπική αλλά γενικευμένη σε έκταση 3 χλμ. Επίσης, εντοπίστηκαν δέκα (10) συνολικά περιοχές που χρίζουν άμεσης επέμβασης, οι δύο εκ των οποίων είναι μεγάλης κλίμακας με ξερίζωμα κορμών δένδρων και πηγές νερού εντός των υφιστάμενων ορυγμάτων επί του δρόμου. Διαπιστώθηκαν επίσης έντονα προβλήματα διαφυγής του βρόχινου νερού από την περιοχή, τα οποία σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες επιδεινώνουν την ευστάθεια των ορυγμάτων.

Στην περιοχή Μελέτης, κατά το παρελθόν είχαν συμβεί σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία οφείλονταν τόσο στις έντονες βροχοπτώσεις και στην αύξηση της στάθμης των υπογείων υδάτων εντός του ανώτερου εδαφικού ορίζοντα όσο και στις επακόλουθες συνέπειες από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή τον Ιούλιο του 2010. Για την αντιμετώπισή τους είχαν κατασκευαστεί περιορισμένα και τοπικά έργα συγκράτησης εδαφικών μαζών (συρμάτινα πλέγματα με τη μορφή κουρτίνας χωρίς αγκυρώσεις) τα οποία όμως αστόχησαν κατά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Η κρισιμότητα αντιμετώπισης των παραπάνω ενισχύεται και από τη συγκεκριμένη χρονική (χειμερινή) περίοδο η οποία αναμένεται να δώσει εκ νέου βροχοπτώσεις και να επιδεινώσει τις εκδηλωμένες αστάθειες στα ήδη κορεσμένα εδάφη.

Η εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής όπως εκφράστηκε από την εντεταλμένη Σύμβουλο, Ευρώπη Κοσμίδη ήταν σαφής: Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο, περιλαμβανομένων Τοπογραφικής Αποτύπωσης, Γεωλογικής Μελέτης & Έρευνας, Γεωτεχνικής Μελέτης, Περιβαλλοντικής Μελέτης και Υδραυλικής Μελέτης τόσο στις περιοχές αστοχίας όσο και μηκοτομικά επί του δρόμου επιρροής, σε έκταση 3 χιλιομέτρων.

Recommended For You

About the Author: efoni