Περιφέρεια Αττικής- Δήμος Σπάτων- Αρτέμιδας: Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας

Η ανάρτηση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη:
Η προστασία για το περιβάλλον οφείλουμε να είναι για όλους μας πρώτη προτεραιότητα. Εμείς από την πλευρά μας, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια πονεμένη περιοχή την Ανατολική Αττική.
Υπογράψαμε με τον Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδας Δημήτρη Μάρκου, την προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας.
Με χρηματοδότηση της Περιφέρεια_Αττικής ύψους περίπου 850.000 €, ξεκινάει η μελέτη που σκοπός της είναι η ολοκλήρωση των μελετών συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας, ώστε να καταστούν ώριμα και κατασκευάσιμα τα έργα, με την υλοποίηση των οποίων αναμένεται η αποτροπή της μόλυνσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, καθώς και του παράκτιου περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται υδραυλικές μελέτες εσωτερικών δικτύων διαλογής, μελέτες αντλιοστασίων, ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς αλλά και μελέτες τοπογραφικές και γεωτεχνικές.
Συμβάλλουμε έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προάσπιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, με κρίσιμα έργα που έχουν ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο.

Recommended For You

About the Author: efoni