Πατούλης: “Θα κάνουμε την Ελλάδα χώρα υγείας, όπως της αξίζει”

Με την κατάρτιση Πολιτικής Διακήρυξης και με ενδυναμωμένο το ρόλο του σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο ολοκλήρωσε τις τριήμερες εργασίες του το 18ο Συνέδριο του  Ελληνικού  Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βούλα υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του ΙΣΑ.

Από την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν  σημαντικές ανακοινώσεις από διακεκριμένους ιατρούς, επιστήμονες, αλλά και στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κεντρικός άξονας των διαπιστώσεων που προέκυψαν ήταν η αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών και των Δήμων σε ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη της υγείας, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών. Επίσης διακεκριμένοι επιστήμονες και ιατροί μίλησαν για τη σύνδεση της υγείας και της ευεξίας με τον Τουρισμό και τη βασική θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάνοντας αναφορά στο μέλλον της υγείας και πως η χώρα μπορεί να αποτελέσει κόμβο ιατρικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβευθήκαν οι Δήμοι με ΚΕΠ Υγείας τα οποία όπως επισημάνθηκε «δείχνουν  το μέλλον του θεσμού και την πλήρη στόχευση στο σκοπό της διατήρησης της υγείας».

Θα  αξιοποιηθούν κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για δράσεις που σχετίζονται και με τον προσυμπωματικό έλεγχο

Όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του ΙΣΑ και του ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατούλης, το ΕΔΔΥΠΠΥ μετά την ολοκλήρωση του 18ου Συνεδρίου βγαίνει σημαντικά ενισχυμένο, οι δήμοι της χώρας και οι πολίτες αντιλαμβάνονται καθημερινά την βαρύτητα της πρόληψης σε θέματα υγείας. Η Περιφέρεια Αττική αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα του ρόλου της πρόληψης θα χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΣΠΑ δράσεις πρόληψης και προστασίας της υγείας των πολιτών.  Επιπλέον η περίοδος της πανδημίας και οι πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν από την αυτοδιοίκηση ανέδειξαν το νέο στρατηγικό ρόλο που χρειάζεται να έχουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι σε ζητήματα προσυμπωματικού ελέγχου και ασφάλειας των πολιτών. Μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης επισήμανε: «Η πολυπληθής συμμετοχή στο συνέδριο μας, οι σημαντικές ανακοινώσεις που έγιναν, το γεγονός ότι στο Δίκτυο του ΕΔΔΥΠΠΥ έρχονται να προστεθούν πέραν της Αττικής και άλλες περιφέρειες όπως του Β. Αιγαίου, καθώς και η σημαντική συνεργασία που έχουμε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η προσπάθεια μας αποδίδει καρπούς. Το δίκτυο μας, όχι μόνο είναι το μοναδικό δίκτυο στη χώρα πιστοποιημένο από τον ΠΟΥ, αλλά αναδεικνύεται και ως ένα από τα μεγαλύτερα Δίκτυα  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε θέματα πρόληψης. Από τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών στο συνέδριο φαίνεται ότι  η πολιτεία έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται την βαρύτητα τον προσυμπτωματικού ελέγχου και του ρόλου που χρειάζεται να έχει το ΕΔΔΥΠΠΥ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην Περιφέρεια Αττικής τα κονδύλια του ΕΣΠΑ  2021 – 2027 είναι αυξημένα κατά 54% . Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούνπόροι σε δράσεις που σχετίζονται και με τον προσυμπωματικό έλεγχο, για να μπορέσουμε να κάνουμε το όραμα μας πραγματικότητα. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτού του επιτυχημένου συνεδρίου. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε με γρήγορους ρυθμούς. Όλοι μαζί θα κάνουμε την Ελλάδα χώρα υγείας όπως της αξίζει».

Διακήρυξη: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμβάλει ενεργά στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και καλούμε την Κεντρική Διοίκηση να αναγνωρίσει τον ρόλο των Τοπικών Αρχών και να τον υποστηρίξει»

Κατά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε και η κατάρτιση της  Πολιτικής Διακήρυξης, στην οποία τα μέλη του Δικτύου συμφώνησαν ότιοι Τοπικές Αρχές  πρέπει να έχουν δυνατή φωνή και να απαιτούν να ακούγονται στα κέντρα των αποφάσεων». Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

 • Η αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον άνθρωπο για ενιαία υγεία και έναν καλύτερο πλανήτη
 • Η πανδημία COVID-19 και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας σειράς από πολιτικές επιλογές έχουν καταδείξει ξεκάθαρα τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Τοπικές Αρχές  προκειμένου να διασφαλιστεί η προσέγγιση των πιο ευάλωτων στον πληθυσμό, η σημασία της ανθεκτικότητας, η ενεργός συμμετοχή και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουμε με αποτέλεσμα πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές  (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες), που οφείλονται  στην κλιματική κρίση και αλλαγή.
 • Αναγκαίο να καταστούν οι περιοχές μας υγιείς, ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικές και βιώσιμες.
 • Σε κάθε Περιφέρεια και κάθε Δήμο οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε καλές συνθήκες διαβίωσης και πρόσβαση σε ποιοτικές.
 • Όλα τα παιδιά να έχουν ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή τους ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση της οικογένειάς τους.
 • Οι Τοπικές Αρχές είναι κομβικής σημασίας για να μπορέσουν οι κοινωνίες μας να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν από αυτήν την άνευ προηγουμένου πρόκληση που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης.
 • Οι πόλεις έχουν κρίσιμο ρόλο στην ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, στην βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την προστασία του πλανήτη και την διατήρηση της φροντίδας προς όλους.
 • Καλούμε την Κυβέρνησή να υιοθετήσει μέτρα για μια οικονομία ευημερίας που αυξάνει τις ευκαιρίες για ανοδική κοινωνική κινητικότητα, βάζει την ισότητα στην υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των στρατηγικών, μειώνει τις ανισότητες και εξασφαλίζει ειρήνη, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.
 • Καλούμε το υπουργείο Υγείας να αναγνωρίσει τον ρόλο των Τοπικών Αρχών και να τον υποστηρίξει
 • Ζητούμε από τον ΠΟΥ εκπροσώπηση στα όργανα διακυβέρνησης του οργανισμού με την  συμμετοχή Περιφερειαρχών και Δημάρχων.
 • Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που αντιμετωπίζουμε, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλει ενεργά στην επίλυση των προβλημάτων και εμείς οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι, δεσμευόμαστε ότι: Δεν μπορούμε να αποτύχουμε – Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω

Απονομές Επαίνων ΚΕΠ Υγείας

Κατά την ολοκλήρωση του συνεδρίου ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης απένειμε επαίνους στους δήμους μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ οι οποίοι έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας. Τους επαίνους παρέλαβαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι των δήμων. Την εκδήλωση της απονομής παρουσίασε η Δημοσιογράφος Ε. Φραγκάκη.  Αναλυτικά τους επαίνους έλαβαν:

Αγία  Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Αγίων Αναργύρων Καματερού, Αιγάλεω παραλαβή από το Δήμαρχο Γ. Γκίκα, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Αλίμου, Αμαρουσίου, Ανατολικής Σάμου, Δήμος Αρταίων, Ασπρόπυργου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Βόλου, Γορτυνίας παρέλαβε ο δήμαρχος Σ. Κούλης,  Δάφνης Υμηττού, Διδυμοτείχου παρέλαβε ο δήμαρχος Π. Χατζηγιάννογλου,  Διονύσου παρέλαβε ο δήμαρχος Γ., Διρφύων  Μεσσαπίων παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Ψαθάς,  Δράμας, Ελευσίνας, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου Αττικής, Ιλίου, Ιωαννιτών, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Καρύστου, Κεντρικής Κέρκυρας, Κηφισιάς, Κορινθίων, Λαρισαίων, Κρωπίας, Κοζάνης, Λαυρεωτικής, Λήμνου, Λυκόβρυσης Πεύκης, Μαραθώνος, Μεγαρέων παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Σταμούλης, Μεταμόρφωσης, Μοσχάτου Ταύρου, Νεάπολης Συκεών παρέλαβε ο Σίμος Δανιηλίδης, Νέας Προποντίδας, Μαρκοπούλου, Νέας Σμύρνης, Παιανίας παρέλαβε ο δήμαρχος Ι. Μάδης, Παλαιού Φαλήρου παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Φωστηρόπουλος, Πειραιά παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Μώραλης, Περιστερίου, Πεντέλης, Παπάγου Χολαργού, Πετρούπολης, Πυλαίας Χορτιάτη, Πύργου , Ρήγα Φεραίου, Σαλαμίνας παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Παναγόπουλος, Σαρωνικού, Σικυωνίων, Τεμπών παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Μανώλης, Φαρσάλων, Φιλοθέης Ψυχικού, Φλώρινας παρέλαβε ο δήμαρχος Β. Γιαννάκης, Φυλής, Χαλανδρίου, Χαλκιδέων, Ωρωπού.

 

Recommended For You

About the Author: efoni