Πατούλης: Αναγκαία η παράταση των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Την αναγκαιότητα παράτασης των συμβάσεων των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στην Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μετά το τέλος του έτους, υπογραμμίζει σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Η παράταση των συμβάσεων είναι επιβεβλημένη, καθώς είναι αυξημένες οι ανάγκες από τις επιπτώσεις της πανδημίας η οποία συνεχώς επιδεινώνεται.

Ειδικότερα στην επιστολή του που απέστειλε στον Υπ. Εσωτερικών Μ. Βορίδη αλλά και στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών Σ. Πέτσα, ο κ. Πατούλης και αφού επισημαίνει πως από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής επωμίστηκαν ένα ιδιαιτέρως εκτεταμένο σύνολο ευθυνών, τονίζει πως καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτόγνωρης συνθήκης πανδημίας, η λειτουργία των υπηρεσιών του φορέα επιβαρύνεται σε καθημερινή βάση εξαιτίας σειράς παραγόντων, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:

 • Καμία από τις λειτουργίες της Περιφέρειας, δεν έχει ανασταλεί ή περιοριστεί σε όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας, ακόμη και εάν το επέτρεπε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο,
 • Η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω της πανδημίας επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία και τις υποθέσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι υπηρεσίες και δημιουργεί την ανάγκη για τη διεξαγωγή και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας,
 • Οι αρμοδιότητες και ο φόρτος εργασίας των υπηρεσιών του φορέα επεκτάθηκαν περαιτέρω δυνάμει διατάξεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικότερα, α) με τα οριζόμενα στο εικοστό όγδοο άρθρο της από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α΄)οι ΟΤΑ Β΄ βαθμού διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ και β) με τα οριζόμενα στο αρ.5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709)ΚΥΑ, οι ΟΤΑ β΄ βαθμού εντάχθηκαν μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τη διασφάλιση της εφαρμογής των ορισθέντων στην ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ, και ορίσθηκαν ως αρμόδιοι φορείς για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων των θεσπιζόμενων μέτρων προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
 • Οι φορείς ΟΤΑ β΄ βαθμού αναμένεται να επιφορτιστούν με επιπλέον διαδικασίες αναφορικά με τον έλεγχο τήρησης των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς και να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον περιορισμό του.
 • Η επιδημιολογική επιβάρυνση της Αττικής, στην οποία συγκεντρώνεται περίπου το 40% του πληθυσμού της επικρατείας κυμάνθηκε εξ’ αρχής σε σταθερά υψηλά επίπεδα.
 • Τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών καθιστούν σαφές το γεγονός ότι βιώνουμε ένα νέο σφοδρό κύμα της πανδημίας, το οποίο επικεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα και την Περιφέρεια Αττικής. Η έκρηξη των κρουσμάτων που πλησιάζουν ταχύτατα το «όριο» των 10.000 κρουσμάτων ημερησίως φανερώνει την αλματώδη διασπορά του κορωνοϊού και τη ραγδαία διασπορά του ιού στην κοινότητα. Οι μετρήσεις που διενεργούνται στα λύματα της Αττικής μαρτυρούν αύξηση των κρουσμάτων περί του 60-65%.
 • Οι προβλέψεις των ειδικών και οι τα στοιχεία των προσφάτων μετρήσεων και μελετών φέρνουν στο προσκήνιο εφιαλτικά σενάρια για τη διασπορά του ιού στη χώρα μας και την Περιφέρεια Αττικής. Προβλέψεις-σοκ των ειδικών αναφέρονται σε 20.000 κρούσματα ημερησίως τον Φεβρουάριο.

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης τονίζει πως οι υπηρεσίες της Περιφέρειας κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα το πάγιο και οξύτατο πρόβλημα της υποστελέχωσής τους και υπογραμμίζει πως η συνεισφορά του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο προσελήφθη δυνάμει της παρ.2 του αρ.74 του Ν.4745/2020 (Α΄214) και υπηρετούν έως 31/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.147 του Ν.4831/2021, έχει υπάρξει και αναδειχθεί ως ιδιαιτέρως κρίσιμη, στο πλαίσιο της  προσπάθειας διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των ΟΤΑ, ώστε το προσωπικό τους «να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις αυξημένες επείγουσες ανάγκες για την προστασία των πολιτών, όσο διαρκεί η πανδημία»

Ειδικότερα όπως τονίζει  συνέβαλλαν, μεταξύ άλλων, στα εξής:

 • Διενέργεια χιλιάδων ελέγχων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε παραγωγούς και εμπόρους λαϊκών αγορών.
 • Διενέργεια χιλιάδων αγορανομικών και τεχνικών ελέγχων, καθώς και τιμοληψιών, παράλληλα με έλεγχο της τήρησης των εκάστοτε μέτρων κατά της διάδοσης του COVID-19.
 • Δράσεις αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, (διενέργεια σειράς μαζικών δειγματοληπτικών ελέγχων, παράδοση μασκών και αντισηπτικού υλικού, καθώς και συγκρότηση υπηρεσίας Ψυχολογικής Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης γονέων και παιδιών στην Ανοιχτή Γραμμή Βοήθειας 1110).
 • Αντιμετώπιση του διπλασιασμού του αριθμού των λειτουργουσών σε εβδομαδιαία βάση λαϊκών αγορών.
 • Διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια ειδών προστασίας και την παροχή υπηρεσιών, αποσκοπουσών στον περιορισμό της εξάπλωσης και στην προστασία έναντι της νόσου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και καθώς, όπως αναφέρει, η επιδημιολογική κατάσταση βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη, ο κ. Πατούλης στην επιστολή του ζητά : «Την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  που έχουν προσληφθεί στον φορέα για την κάλυψη των αναγκών λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας του COVID-19, δεδομένου ότι η αδιάλειπτη συνεισφορά τους κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την άρτια ανταπόκριση των υπηρεσιών του φορέα στις αρμοδιότητές τους, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και προκλήσεων». 

Recommended For You

About the Author: efoni