Πέτσας: Λύνουμε τα χέρια της αυτοδιοίκησης για επιτάχυνση των αντιπλημμυρικών έργων

Με την τροπολογία 1070/169 20.9.2021 η οποία κατατέθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, στο σχέδιο νόμου «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του» του Υπουργείου Οικονομικών, και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, θεσπίζονται μέτρα επιτάχυνσης αντιπλημμυρικών έργων και μελετών, ειδικά σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές –πρωτοφανούς έντασης και έκτασης– πυρκαγιές των περασμένων μηνών.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο ολιστικό πλάνο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων που από την πρώτη στιγμή έθεσε σε απόλυτη προτεραιότητα η Κυβέρνηση, ώστε να αποκατασταθούν οι πληγές και να μην υποφέρουν ξανά οι περιοχές αυτές. Στο πλαίσιο του εν λόγω ολιστικού πλάνου, οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν κομβικό ρόλο και συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΕΝ που διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία.

Η θωράκιση των εν λόγω περιοχών με έργα ελαχιστοποίησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης απαιτεί άμεσες ενέργειες: αναγκαίες μελέτες και κατάλληλα έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν ώστε να προλάβουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα.

Αυτό επιβάλλει την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που θα διενεργήσουν οι περιφέρειες σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτόν, με την τροπολογία αξιοποιούνται οι εξαιρετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 και συντέμνονται οι διαδικαστικές προθεσμίες ώστε να διευκολύνουμε τις αναθέτουσες αρχές να δράσουν άμεσα και αποτελεσματικά.

Ειδικότερα, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης, προβλέπεται ότι οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν συναφή έργα και μελέτες είτε με προσφυγή στη διαδικασία της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 είτε με προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ίδιου νόμου σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Παράλληλα:

(α) αρμόδιο όργανο για όλες τις πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι ο περιφερειάρχης, χωρίς να απαιτείται η γνωμοδότηση ή η εισήγηση συλλογικού οργάνου,

(β) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έναρξή της με αντίστοιχη σύντμηση στο ήμισυ, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσμιών του άρθρου 102 και της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,

γ) ο προσυμβατικός έλεγχος του σχεδίου της σύμβασης που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτό και

δ) επιβεβαιώνεται – όπως άλλωστε η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει γνωμοδοτήσει επί αντίστοιχων περιπτώσεων – ότι δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ενόψει της συνδρομής γεγονότων που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρας βίας.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι:

«Μιλάμε για τέσσερις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω των φετινών πυρκαγιών. Συγκεκριμένες Περιφέρειες –τέσσερις τον αριθμό– θα συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Δεν θα γίνει τίποτα άλλο από αυτό που θα περιγράφεται μέσα στις προγραμματικές συμβάσεις».

Όπως επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, σκοπός της ρύθμισης είναι να δώσει σε κάθε περιφέρεια που έχει δοκιμαστεί, τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να προχωρήσει γρήγορα στα αναγκαία έργα.

«Λύνουμε τα χέρια της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να περάσουν έξι, οκτώ, ίσως και δέκα μήνες για να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, χωρίς να έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί η κοινωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας, προσθέτοντας: «Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία να πει ότι: “Ναι, δίνουμε αυτά τα εργαλεία, ώστε να μην πνιγεί κόσμος, ώστε να μην καταστραφούν περιουσίες”».

«Έχουμε την πολιτική βούληση και φέρνουμε μία τέτοια διαδικασία που σέβεται το ενωσιακό πλαίσιο και δίνει, ταυτόχρονα, την ευελιξία που χρειάζεται», κατέληξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Recommended For You

About the Author: efoni