Πέτσας: «Ενέργειες από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για μέτρα πρόληψης στο πλαίσιο του αντιπυρικού σχεδιασμού»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, απέστειλε επιστολή προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, σχετικά με τα κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, καλώντας τους να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, για την ενίσχυση των μέτρων και δράσεων πρόληψης, με έμφαση στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του αντιπυρικού σχεδιασμού και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα: «Χρηματοδότηση δράσεων πυροπροστασίας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους»

Σε συνέχεια της χθεσινής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου, καθώς και των υπ. αρ. 12385/18-5-2021 και 12347/14-5-2021 επιστολών του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη & Διαχείρισης Κρίσεων, προς τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, υπενθυμίζουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 34052/5-5-2021 ΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών έχει διατεθεί ποσό συνολικού ύψους 16,9 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) προς τους Δήμους για κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας.

Η κατανομή έχει πραγματοποιηθεί βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων για δράσεις
που αφορούν σε:

 Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις κ.ο.κ.) αρμοδιότητας των Δήμων.
 Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων.
 Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους, καθ΄ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
 Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου από τους Δήμους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
 Υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.
 Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού.
 Θέματα προμήθειας εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.ο.κ.).

 Λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κ.ο.κ.).
 Κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολή ή της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Επίσης, με την με αρ. πρωτ.35280/10-5-2021 ΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών έχει, ήδη, δοθεί επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), στους Συνδέσμους Δήμων της Αττικής για αντίστοιχες δράσεις.

Επιπροσθέτως, με την αρ. πρωτ.57892/24-05-2021 ΥΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων εγκρίθηκαν 3 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για διαδικασίες καθαρισμού της καύσιμης ύλης που έχει συγκεντρωθεί σε δήμους της Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τη «Μήδεια».

Πέραν αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια έκτακτης χρηματοδότησης, ιδίως στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του αντιπυρικού σχεδιασμού και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Παρακαλούμε για τις συντονισμένες και άμεσες ενέργειές σας για την ενίσχυση των μέτρων και δράσεων πρόληψης (απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών, διάνοιξη ζωνών, καθαρισμός των περιαστικών περιοχών κ.ο.κ.), καθώς και την ετοιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας

Recommended For You

About the Author: efoni