Ο Δήμος Αχαρνών πραγματοποιεί Δημόσια Διαβούλευση μέσω ερωτηματολογίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), απευθύνεται μέσω ερωτηματολογίου σε πολίτες του Δήμου προκειμένου να καταγραφούν τα κυριότερα προβλήματα, να αποτυπωθούν οι προτάσεις και να προτεραιοποιηθούν οι δράσεις που θα επιλεγούν ώστε ο Δήμος Αχαρνών να εκπονήσει και να εφαρμόσει ένα κοινά αποδεκτό ΣΒΑΚ.

Ο Δήμος, θέλοντας να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, επιθυμεί την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας. Ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Δημοτικού Έργου Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Χρύσανθο Κόνταρη έχουν καθορίσει τη στρατηγική επί της οποίας πραγματοποιούνται οι αρχικές δράσεις.

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο είναι απολύτως ανώνυμο, δεν περιλαμβάνει και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

Το ερωτηματολόγιο για την τοποθέτησή σας σχετικά με την αστική κινητικότητα στο Δήμο μας μπορείτε να το βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
Ερωτηματολόγιο Πολιτών: https://forms.gle/5rpmcSGCQY7RUz4JA
Ερωτηματολόγιο Φορέων: https://forms.gle/CtQdMVwPSh4LhSvg9

Recommended For You

About the Author: efoni