ΟΤA: Αναπτυξιακή Προοπτική με Δημοσιονομικό Έλεγχο

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο  Δήμος Κορινθίων και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης  International Forum Training & Consulting, διοργανώνουν στην Κόρινθο, Επιστημονικό  Συνέδριο με θέμα:

«Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση» 

Το Επιστημονικό Συνέδριο προγραμματίζεται σε μια κρίσιμη για την Τοπική  Αυτοδιοίκηση περίοδο, καθώς διενεργείται αμέσως μετά την κρίση της Πανδημίας στην χώρα μας, η οποία πέραν των θεμάτων υγείας του πληθυσμού έχει κομίσει και  πληθώρα προβλημάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, όπως και στενότητας  πόρων σε σειρά τομέων πολιτικής και δράσης.

Πλησιάζοντας τη συμπλήρωση δύο ετών αιρετής διοίκησης, οι δημοτικές αρχές που  αναδείχθηκαν στις εκλογές του 2019 οφείλουν να είναι οικείες με τις  χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι  στη διάθεσή τους, όπως και με το νέο πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου, που  διενεργείται πλέον από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα ανωτέρω θέματα, όπως και οι καινοτομικές ψηφιακές εφαρμογές, που ήδη  λειτουργούν σε οικονομικές και άλλες υπηρεσίες δήμων είναι αναμενόμενο να  αποτελέσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εργασιών του Συνεδρίου. Είναι  αναμενόμενο όμως ότι, στις Θεματικές Συνεδρίες και στα Θεματικά Εργαστήρια του, θα αντιμετωπιστούν και άλλα θέματα που απασχολούν την οικονομική & διαχειριστική  καθημερινότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο έχει προγραμματισθεί να υλοποιηθεί από την  Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, στην Κόρινθο. Επιπρόσθετα, το  Συνέδριο αποτελεί την 2η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) των 332 Δήμων της χώρας, και με την έναρξη των εργασιών του, θα τεθεί σε  λειτουργία το «Ψηφιακό Δίκτυο Τεχνογνωσίας των ΠΟΥ».

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως Ομιλητές και Συντονιστές αιρετοί και τεχνοκράτες  (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς Δήμων & Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών,  Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και  στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

Στο 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο αναμένεται να κατατεθούν:

Την 1η ημέρα των εργασιών του στην Εναρκτήρια και σε 5 Θεματικές Συνεδρίες, 24  εισηγήσεις από πολιτικά στελέχη, από πανεπιστημιακούς & ακαδημαϊκούς, από  αιρετούς και από στελέχη υπηρεσιών και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, του  τραπεζικού συστήματος και των φορέων ελέγχου, όπως και από ειδικούς επιστήμονες  και υπηρεσιακά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα  συντονίσουν 12 ειδικοί επιστήμονες στα αντίστοιχα θέματα, Δήμαρχοι και Γενικοί  Γραμματείς Δήμων.

Την 2η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου αναμένεται να κατατεθούν  σε 15 Θεματικά Εργαστήρια και μια Ειδική Συνεδρία, από ειδικούς επιστήμονες 88  παρεμβάσεις – ομιλίες από καλές πρακτικές και εφαρμογές σε θέματα που αφορούν  τον αυτοδιοικητικό διάλογο, την ψηφιακή διακυβέρνηση, τις απόψεις από  εμπειρογνώμονες των ΟΤΑ, τη χρηματο-οικονομική διοίκηση & διαχείριση στους  δήμους, την προσέλκυση πόρων, αλλά και τα οικονομικά της ισότητας φύλων (όπως  αναπτυξιακοί οργανισμοί, νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων & προδικαστικές  προσφυγές, οικονομική διαχείριση στο πλαίσιο της πανδημίας, νέος δημοσιονομικός  έλεγχος, ψηφιακή διαχείριση εσόδων & εκκαθάριση δαπανών, οργάνωση, διαχείριση,  ψηφιοποίηση, φύλαξη αρχείων κ.ά.). Τις εισηγήσεις στα θεματικά εργαστήρια θα  συντονίσουν 50 αιρετοί και ειδικοί επιστήμονες στα αντίστοιχα θέματα.

Την 3η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου αναμένεται να κατατεθούν  σε 3 διακριτές συναντήσεις, α) απόψεις και προτάσεις από τους ΠΟΥ των δήμων στο  πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, β) θα αναφερθούν «Καλές Πρακτικές», που  έχουν αναδειχθεί για τους ΟΤΑ από την επιστημονική ομάδα του «Κλεισθένη», όπως  και θα ανακοινωθούν τα συμπεράσματα και προτάσεις από τις εργασίες του Συνεδρίου  σε Συνέντευξη Τύπου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου, θα υλοποιηθούν την 1η ημέρα στο Δημοτικό Θέατρο  Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης», την 2η ημέρα στο 4ο Λύκειο Κορίνθου και το Δημαρχείο, και την 3η ημέρα στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κορινθίων. 

Στο Επιστημονικό Συνέδριο καλούνται και αναμένεται να συμμετέχουν αιρετοί,  μετακλητοί και υπηρεσιακά στελέχη που προΐστανται των υπηρεσιών, που έχουν ως  αρμοδιότητα τη χρηματο-οικονομική διοίκηση & διαχείριση σε Δήμους, σε Περιφέρειες,  όπως και στα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και Επιστημονικοί &  Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες των ΟΤΑ και των φορέων τους.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή τυχόν διευκρίνιση:

Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων ΤΑ «Κλεισθένης»:

α. Πρόεδρος, τηλ. 213-2025845 & -853 & e-mail: christakismichalis2@gmail.com β. Θωμάς Καραμανίδης, τηλ. 6932-554048 & e-mail: thkaramanidis@gmail.com Δήμος Κορινθίων:

Γενικός Γραμματέας, τηλ: 27413-61069 & e-mail: n.spiliopoulos@korinthos.gr Forum Training:

Ευαγγελία Νίκα, Υπεύθυνη Συνεδρίων, τηλ. 213-0716370 & -380, 6973-387718 &  e-mail: e_nika@forum-training.gr

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  «Κλεισθένης», Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη ανέφερε: 

«Η καθημερινότητα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης στους ΟΤΑ  αποτελεί το πλέον κομβικό στοιχείο σε μία ορθολογική δημοτική διοίκηση με γνώμονα  την αναπτυξιακή στρατηγική, σχεδιασμό και διεκδίκηση πόρων για μια ισορροπημένη  κατανομή των τοπικών αυτοδιοικητικών δεσμεύσεων. Η έγκαιρη και επαρκής  πληροφόρηση και γνώση, η απαραίτητη τεχνογνωσία, η ανταλλαγή καλών πρακτικών  σε θέματα όπως: η δανειοληπτική δυνατότητα, οι χρηματοδοτήσεις, το ισχύον  κανονιστικό πλαίσιο, οι ελεγκτικές διαδικασίες, οι ψηφιακές εφαρμογές, είναι άκρως  πολύτιμη, καθώς τα θέματα αυτά απασχολούν με μεγάλη συχνότητα την λειτουργία της  οικονομικής υπηρεσίας στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εργασίες του  Συνεδρίου θα συμβάλουν καταλυτικά στην υποστήριξη αιρετών, τεχνοκρατών και  υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ. Ο Κλεισθένης επικεντρώνει τον στόχο του στην  φράση: Η Γνώση είναι Δύναμη – Η Τεχνογνωσία είναι Προστασία.».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλης Νανόπουλος ανέφερε: 

«Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση σας υποδέχομαι στην πόλη του Αποστόλου  Παύλου, την 1η πρωτεύουσα της Νεότερης Ελλάδας, την πρωτεύουσα της Κορινθίας, την πόλη που στα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει τουριστικά, οικονομικά και  αναπτυξιακά. Το συνέδριο σας είναι ορόσημο!

Από την Κόρινθο Δήμαρχοι, Γενικοί & Εκτελεστικοί Γραμματείς, στελέχη της  Αυτοδιοίκησης απ όλη τη χώρα, στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης, της Έρευνας και της  Επιστήμης θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν, να διδαχθούν και να διδάξουν,  να καταρτιστούν ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των επόμενων χρόνων, να  σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον την ανάπτυξη  μέσα από σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης. Η πρωτοβουλία της  Πανελλήνιας Ένωσης Γ.Γ Τ.Α «Κλεισθένης» αφουγκράζεται το μέλλον και προλαμβάνει  τις εξελίξεις και γι αυτό είναι ιδιαίτερης αξίας. Η δε μακρόχρονη εμπειρία της «Forum Training & Consulting» στην επιμόρφωση των στελεχών εγγυάται τα αποτελέσματα της  πρωτοβουλίας αυτής. Παράλληλα, η διεξαγωγή του συνεδρίου στην Κόρινθο, μετά από  ένα παρατεταμένο διάστημα μέτρων λόγω πανδημίας, θα τονώσει την λαβωμένη  τοπική μας οικονομία, γεγονός που οφείλω να τονίσω. Με το πέρας των εργασιών την  Κυριακή 4 Ιουλίου, είμαι σίγουρος, όλοι σας θα είστε πρεσβευτές της Κορίνθου! Των  ανθρώπων της, των γεύσεων της, της ιστορίας και του πολιτισμού της, της φιλοξενίας  της. Η Κόρινθος, ο δήμος Κορινθίων είναι άλλωστε τόπος να ζεις. Κι αν δεν ζεις εδώ,  είναι σίγουρα τόπος που αξίζει να δεις!

Recommended For You

About the Author: efoni