Να δοθεί η απαιτούμενη έμφαση σε καινοτομία και έρευνα από την Περιφέρεια Αττικής

Να δοθεί η απαιτούμενη έμφαση σε καινοτομία και έρευνα από την Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο Βαγγέλης Αλμπάνης
Ερευνητής Φυσικών Επιστημών (Δρ. Ε.Μ.Π.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ
με την παράταξη Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής του Γιάννη Σγουρού

Σε μια εποχή που η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει ξεκινήσει και αλλάζει δραματικά τη ζωή και την εργασία σε ολόκληρο τον πλανήτη, η έρευνα και η καινοτομία στη χώρα μας ως κλάδοι που δημιουργούν εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, διαχρονικά υπολειτουργούν, σύμφωνα με σχετική μελέτη της «διαΝΕΟσις». Την ίδια στιγμή μάλιστα, νέοι επιστήμονες έφυγαν και φεύγουν στο εξωτερικό για να εργαστούν σε τομείς υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης, και να προσφέρουν τις γνώσεις τους, που απέκτησαν στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας μας, η Αττική, πορεύεται χωρίς το σχεδιασμό και την υλοποίηση που απαιτούν οι περιστάσεις.
Για τους λόγους αυτούς κατέθεσα επίκαιρη επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 9ης Δεκεμβρίου 2020, εκ μέρους της Παράταξης του Γιάννη Σγουρού «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», με θέμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».

Κατά τη συζήτηση αυτή, αναδείχτηκαν τα σημαντικά προβλήματα, οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες στο συντονισμό των δράσεων έρευνας-καινοτομίας στην Αττική. Παράλληλα, έγινε εμφανής η υποβάθμιση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ) το οποίο αποτελείται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΣΕΚ Αττικής είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε με βάση τους ν. 4310/2014 και 4386/2016. Μέσα στους σκοπούς του ΠΣΕΚ είναι: Η υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Αττική, οι μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων, η προώθηση της καινοτομίας στην Αττική, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής της Περιφέρειας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Ωστόσο, από την έναρξη της παρούσας Περιφερειακής θητείας μέχρι σήμερα σε κανένα θέμα που σχετίζεται με την καινοτομία και την έρευνα στην Περιφέρεια Αττικής, δεν έχει ζητηθεί η άποψη-θέση του ΠΣΕΚ Αττικής, ούτε έχει κληθεί εκπρόσωπός του να τοποθετηθεί.Τη στιγμή μάλιστα, που σε πολλές άλλες περιφέρειες της χώρας, το αντίστοιχο ΠΣΕΚ είναι ο βασικός εισηγητής, και σύμβουλος, για τη χάραξη της στρατηγικής έρευνας, καινοτομίας
και έξυπνης εξειδίκευσης. Στην Αττική όμως, όπως δήλωσε στο Συμβούλιο ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ, παρόλο που παράγονται πολύ καλές προτάσεις, μένουν δυστυχώς αναξιοποίητες, ενώ δεν έχει παραχωρηθεί ούτε χώρος γραφείων μέχρι σήμερα…

Αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι τη Διοίκηση της Περιφέρειας να εξαγγέλλει συνεχώς νέα κέντρα και cluster καινοτομίας, έρευνας και έξυπνης εξειδίκευσης που το ένα επικαλύπτει το άλλο, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, και τα οποία δεν βασίζονται σε κάποιο εμπεριστατωμένο σχέδιο δράσης, αλλά αυτοσχεδιάζοντας, με στόχευση καθαρά επικοινωνιακή.
Ως γνωστόν, τα θέματα αυτά είναι αρκετά κρίσιμα για τη νέα γενιά, και όχι μόνο, μιας και συνδέονται άμεσα με την βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη ανάδειξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι στοχευμένες επενδύσεις σε τομείς καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας ανοίγουν τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, γι’ αυτό και εμπίπτουν μέσα στις αρμοδιότητες και το ρόλο του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης που είναι κατ’ εξοχήν αναπτυξιακός. Για το λόγο αυτό όμως είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός think tank από εξειδικευμένα στελέχη όπως είναι το ΠΣΕΚ, το οποίο έχει την επιστημονική επάρκεια και εμπειρία να προτείνει, να σχεδιάσει και να συντονίσει παρεμβάσεις και δράσεις που έχει ανάγκη η Αττική σήμερα. Παράλληλα, μπορεί να επιλέξει και να προτείνει καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε προηγμένες περιφέρειες της Ε.Ε. για την εφαρμογή τους εδώ.
Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση, όραμα και σχέδιο, για να προχωρήσει δυναμικά η Αττική στη νέα εποχή.

Πηγή: «Η Φωνή της Ανατολικής Αττικής»

Recommended For You

About the Author: efoni