Νέα μέτρα στήριξης: «Ψαλίδι» 7,5 ευρώ στην επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος

Μικρότερη επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με το Δεκέμβριο θα λάβουν τα νοικοκυριά τον Ιανουάριο, όπως προκύπτει από τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, δόθηκε σε όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση. Το ύψος της στήριξης διαμορφώθηκε στα 165 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 300 kWh. Ως εκ τούτου η επιδότηση ανήλθε στα 49,5 ευρώ. Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), η στήριξη τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 185 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Το ύψος δε της επιδότησης για αυτούς ανήλθε σε 55,5 ευρώ.

Πλέον, τα μεγέθη αυτά αναθεωρούνται χαμηλότερα τον Ιανουάριο. Υπάρχουν όμως δύο μεγάλες διαφορές. Αφενός, η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα δοθεί σε όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση, αλλά μόνον στις κύριες κατοικίες και αφετέρου η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο οι οικιακοί καταναλωτές θα επιδοτηθούν μόνον για τις παροχές κύριας κατοικίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού ή παρόχου. Δηλαδή θα εξοχικά και άλλες μη κυρίες κατοικίες δεν θα επιδοτηθούν.

Παράλληλα, η ενίσχυση θα είναι κλιμακωτή. Δηλαδή για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες θα επιδοτηθεί το 80% της αύξησης με 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ από 151 έως 300 κιλοβατώρες θα επιδοτηθεί το 60% της αύξησης με 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Έτσι η μέση μηνιαία ενίσχυση θα ανέλθει σε 42 ευρώ, ήτοι 7,5 ευρώ χαμηλότερη σε σχέση με τοι Δεκέμβριο.

Για τους δικαιούχους του ΚΟΤ η επιδότηση τον Ιανουάριο θα φτάσει τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 180 ευρώ το Δεκέμβριο και η μέση μηνιαία ενίσχυση θα μειωθεί σε 54 ευρώ, από 55,5 ευρώ το Δεκέμβριο.

Για το φυσικό αέριο οι οικιακοί καταναλωτές θα επιδοτηθούν τον Ιανουάριο με 20 ευρώ ανά θερμική μεταβατώρα, ενώ επιπλέον η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα παράσχει έκπτωση 20 ευρώ ανά θερμική μεταβατώρα για όλη την κατανάλωση. Να σημειωθεί πως το Δεκέμβριο η ΔΕΠΑ Εμπορίας είχε προσφέρει έκπτωση 40%, η οποία συνεπαγόταν έκπτωση για όλους τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου 34 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

Recommended For You

About the Author: efoni