Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας: Ένταξη σε χρηματοδότηση με 101.528.991 εκατ. για αντιπλημμυρική θωράκιση!

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου εξασφάλισε την ένταξη σε χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 101.528.991,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, του πολύ σημαντικού έργου της Οριοθέτησης του Ρέματος της Ραφήνας, το οποίο θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική θωράκιση ολόκληρης της περιοχής.

Ειδικότερα η Πράξη «ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051088 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Η πράξη περιλαμβάνει 9 υποέργα για τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση:

• Υποέργο 1: Αφορά στην κατασκευή των έργων διευθέτησης -οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας και τμημάτων των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων από την εκβολή του στη θάλασσα μέχρι την Λεωφ. Σπάτων.

• Υποέργο 2: Υλοποίηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων έκτασης 728.002,98 τ.μ..

• Υποέργο 3: Μετατόπιση των δικτύων τηλεπικοινωνιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.

• Υποέργο 4: Μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.

• Υποέργο5: Μετατόπιση του δικτύου υδροδότησης του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.

• Υποέργο 6: Μετατόπιση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου

• Υποέργο 7: Κάλυψη δαπανών για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την αρμόδια ΕΦΑ που θα απαιτηθούν κατά την υλοποίηση του έργου.

• Υποέργο 8: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου στην παρακολούθηση και υποβοήθηση επίβλεψης του έργου μέχρι τη λήξη της πράξης, με επιτόπια παρακολούθηση και παρουσία στα γραφεία της Υπηρεσίας, γνωμοδοτήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν στο έργο, σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων, με σκοπό την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων της πράξης.

• Υποέργο 9: Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για την υλοποίηση του υποέργου 1

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου συνεχίζει με έργα και δράσεις να κάνει πράξη την αντιπλημμυρική θωράκιση ολόκληρης της περιοχής μας και την προστασία των πολιτών από φυσικά φαινόμενα.

Πηγή: irafina.gr

Recommended For You

About the Author: efoni