Κορονοϊός: Πόσο πιθανή είναι η μετάδοση του ιού από μεταμοσχεύσεις οργάνων

Νεότερη ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης (SoHO) σε σχέση με την μετάδοση της λοίμωξης COVID-19 εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Το ECDC επαναξιολογεί τον κίνδυνο και προτείνει αναθεωρημένα μέτρα μετριασμού για την πρόληψη της μετάδοσης μέσω των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης (SoHΟ), δηλαδή των μοσχευμάτων, αίματος, ιστών και οργάνων από πτωματικούς και ζώντες δότες.

Πρόκειται για την τρίτη επικαιροποίηση της σχετικής ενημέρωσης, έπειτα από την εμπειρία που έχει προκύψει στην επιστημονική κοινότητα. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος μετάδοσης της COVID-19 μέσω SoHO είναι αμελητέος, εκτός από την περίπτωση μεταμόσχευσης πνεύμονα, ενδεχομένως και εντέρου.

Σύμφωνα με το ECDC τα μέτρα μετριασμού της  μετάδοσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που ακολουθούνται για τις αναπνευστικές παθήσεις. Περιγράφονται συγκεκριμένα κριτήρια για τους δότες SoHO και οι μη τυποποιημένοι δότες απαιτούν ενημερωμένη συγκατάθεση και παρακολούθηση.

Προτείνεται ωστόσο η εφαρμογή πιο αυστηρών μέτρων ανά χώρα με βάση τις τοπικές επιδημιολογικές συνθήκες και τη γενικότερη διασπορά του κορωνοϊού.

Οι γενικές συστάσεις από τις αρχές δημόσιας υγείας θα πρέπει να ακολουθούνται με γνώμονα την προστασία του προσωπικού και των δωρητών μοσχευμάτων έναντι της COVID-19.

Η επικαιροποιημένη ενημέρωση του ECDC ενσωματώνει περαιτέρω εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σχετικά με την ασφάλεια των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης (SoHO) καθώς και πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στην κατανόηση της εξέλιξης της νόσου και της μετάδοσης μέσω διαφορετικών τύπων μοσχευμάτων.

Από την αρχή της επιδημίας COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει δημοσιεύσει γρήγορες εκτιμήσεις κινδύνου και τεχνικές εκθέσεις για να υποστηρίξει την ασφάλεια της διεξαγωγής μεταμοσχεύσεων.

Το ECDC θα ενημερώσει εκ νέου το έγγραφο όταν και όταν γίνουν διαθέσιμες νέες σχετικές πληροφορίες ή όπως απαιτείται από την επιδημιολογική κατάσταση, για την αποφυγή περιττών περιορισμών που αφορούν τη δωρεά οργάνων.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την τεχνική έκθεση του ECDC εδώ

Recommended For You

About the Author: efoni