Κορονοϊός: Μακροχρόνια προβλήματα στην όσφρηση και τη γεύση για το 5% εκείνων που νόσησαν

Περίπου 5% των ατόμων που νόσησαν από κορονοϊό ενδέχεται να αναπτύξει μακροχρόνιες αλλαγές στην αίσθηση της όσφρησης ή της γεύσης, σύμφωνα με μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό BMJ.

Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου, Γεώργιος Τσιβγούλης, Παρασκευή Κατσαούνου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και Θάνος Δημόπουλος συνοψίζουν τα κύρια σημεία της μετα-ανάλυσης αυτής που συμπεριέλαβε δεδομένα από 3.699 ασθενείς που νόσησαν από COVID-19 σε 18 μελέτες.

Κατέδειξε ότι 74,1%, 85,8%, 90,0% και 95,7 % των ασθενών ανέκτησαν την όσφρησή τους στις 30, 60, 90 και 180 ημέρες, αντίστοιχα, με διάμεσο χρόνο ανάρρωσης 14,9 ημέρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά των ασθενών που ανέκτησαν την αίσθηση της γεύσης ήταν 78,8%, 87,7%, 90,3% και 98%, με διάμεσο χρόνο αποκατάστασης 12,4 ημέρες.

Μεταξύ τεσσάρων από τις συμπεριλαμβανόμενες μελέτες που προσδιόρισαν τον βαθμό ανάκτησης της οσμής, μεταξύ 12,8% και 30,4% των ασθενών πέτυχαν μερική ανάρρωση και 44,0% έως 70,0% πέτυχαν πλήρη ανάρρωση κατά την παρακολούθηση. Mεταξύ τριών από τις συμπεριλαμβανόμενες μελέτες που προσδιόρισαν τον βαθμό ανάκτησης γεύσης, μεταξύ 8,3% και 30,0% πέτυχε μερική ανάκτηση και 50,0% έως 88,9% πέτυχε πλήρη ανάκτηση.

Η επίμονη αυτοαναφερόμενη δυσλειτουργία της όσφρησης και της γεύσης παρουσιάστηκε σε 5,6% και 4,4% των ασθενών αντίστοιχα. Οι αναλύσεις ευαισθησίας μάλιστα υποδηλώνουν ότι τα ποσοστά αυτά θα μπορούσαν να είναι υποτιμημένα. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι γυναίκες είχαν λιγότερες πιθανότητες να ανακτήσουν την όσφρηση και τη γεύση συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ ασθενείς με μεγαλύτερη αρχική
σοβαρότητα δυσλειτουργίας ή ρινική συμφόρηση είχαν λιγότερες πιθανότητες να ανακτήσουν την όσφρηση.

Συμπερασματικά, η μετα-ανάλυση αυτή κατέδειξε ότι περίπου 5% των ασθενών με COVID-19 αναπτύσσουν επίμονη δυσλειτουργία της όσφρησης και της γεύσης. Με περισσότερους από 550 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν περάσει COVID-19 ως σήμερα, εκ των οποίων περίπου 50% αναφέρει δυσλειτουργία όσφρησης ή γεύσης, μόλις το 5,6% και το 4,4% των ασθενών μεταφράζεται σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια και 12 εκατομμύρια ασθενείς με μακροχρόνια δυσλειτουργία της όσφρησης και της γεύσης, αντίστοιχα.

Recommended For You

About the Author: efoni