Κομισιόν: Εγκρίθηκε το ελληνικό σχέδιο για τη στήριξη του τουρισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το ελληνικό σχέδιο 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί σοβαρά από το ξέσπασμα της COVID-19.

«Αυτές (οι εταιρείες) έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, και αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής τους δραστηριότητας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε η Επίτροπος Μαργκρίτ Βεστάγκερ, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το καθεστώς συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοιχτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, με ανώτατο ποσό ανά επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου ή σε 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να παράσχει στους δικαιούχους το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης για την αγορά πρώτων υλών, που χρειάζονται για τις δραστηριότητές τους

Recommended For You

About the Author: efoni