Κοινός Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τέσσερις δήμους της ανατολικής Αττικής και Πρόεδρο τον Λεωνίδα Κουρή

Οι Δήμοι Κρωπίας, Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, Παιανίας και Σπάτων – Αρτέμιδος κατόπιν σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών μας Συμβουλίων έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε- Α.Ο.Τ.Α.».
Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε – Α.Ο.Τ.Α.» αποτελεί μια στρατηγική επιλογή ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων κι ανοίγει νέους ορίζοντες, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είναι ένα δυναμικό εργαλείο, που θα αποτελέσει την αιχμή της παραγωγής έργου, ξεπερνώντας τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που πυκνά συχνά δυσχεραίνουν το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας απαντήσεις στη δύσκολη καθημερινότητα των δημοτών.
Στόχος μας είναι: Η από κοινού με τους Δήμους εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της εκπόνησης τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Τοπικής Οικονομίας προς όφελος των πολιτών, η ένταξη-συμμετοχή και υλοποίηση συν-χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των Δήμων μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής, και τεχνικής υποστήριξης, η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, η υλοποίηση δράσεων κι έργων που εντάσσονται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων κι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής.
Σε ένα τόσο σημαντικό φορέα για την περιοχή μας, που θα αναλάβει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σημαντικά αναπτυξιακά έργα, η επιλογή των προσώπων που θα τον καθοδηγήσουν είναι καθοριστική.
Από κοινού οι τέσσερις Δήμαρχοι επιλέξαμε να συνθέσουμε την ομάδα που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας με ανθρώπους που έχουν εμπειρία, τεχνογνωσία και δυναμική, δημιουργώντας ένα σχήμα με καταξιωμένα στελέχη, το οποίο θα εγγυάται την επίτευξη των προσδοκιών και των στόχων.
Στη θέση του Προέδρου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε – Α.Ο.Τ.Α.»προτάθηκε να αναλάβει ο επί χρόνια Νομάρχης Ανατολικής Αττικής κ.Λεωνίδας Κουρής. Συστάσεις για το ποιος είναι ο Λεωνίδας Κουρής, δε χρειάζονται. Η μακρόχρονη παρουσία του στα αυτοδιοικητικά και στην πολιτική ζωή του τόπου, το έργο που επιτέλεσε στην Ανατολική Αττική και η καθαρότητα του, αποτελούν εγγύηση και βάζουν τον πήχη ψηλά.
Δίπλα στον έμπειρο Λεωνίδα Κουρή, στη νευραλγική θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, προτάθηκε ομόφωνα να αναλάβει ο Κωνσταντίνος Μπουλμέτης, με πολυετή αυτοδιοικητική και επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α. και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, έχοντας γνώση του ευρύτερου ρόλου των δημόσιων επιχειρήσεων κι οργανισμών, εντός ενός ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπηρετήσουν το σκοπό του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας υψηλή την αίσθηση του καθήκοντος και την κατανόηση της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος.
Εμείς, οι τέσσερις Δήμοι Κρωπίας, Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, Παιανίας και Σπάτων – Αρτέμιδος, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το μεγαλεπήβολο αυτό εγχείρημα, μέσα από το οποίο στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας.

Οι Δήμαρχοι Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, Σπατών-Αρτέμιδος, Δημήτριος Μάρκου

Recommended For You

About the Author: efoni