ΚΕΔΕ: Συμμετοχή στο έργο Interreg MED COMPOSE PLUS για ωρίμανση έργων βιώσιμης ενέργειας στους Δήμους

Την 5η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου Interreg MED COMPOSE PLUS φιλοξένησε η ΚΕΔΕ, στις 13 και 14 Απριλίου, ως ένας από τους σημαντικούς εταίρους του έργου.

Στόχος του Interreg MED COMPOSE PLUS είναι η υιοθέτηση πολιτικών, ο σχεδιασμός και η ωρίμανση έργων βιώσιμης ενέργειας από τις τοπικές αρχές, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.

Η όλη διαδικασία στηρίζεται στην σχετική εργαλειοθήκη που έχει σχεδιαστεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το COMPOSE «Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο».

Στο έργο εμπλέκονται οι εξής εταίροι: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Regional Energy Agency North, Kyoto Club, CONSORTIUM OLTREPÓ MANTOVANO, National Union of Municipalities and Mountain Authorities – Lazio Region Delegation, Entrepreneurship Center Djakovo Ltd., Association of winegrowers of the Municipality of Palmela, Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union – INSULEUR, Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali – Local Council’s Association, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Development Agency of Una-Sana Canton Bihać, Slovene Chamber of Agriculture and Forestry – Institute of Agriculture and Forestry Maribor, Ενώσεις Νησιωτικών Επιμελητηρίων (σε ευρωπαϊκό και MED επίπεδο), Ενώσεις Δήμων Ιταλίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Μάλτας, εταιρίες παροχής ενέργειας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ΜΚΟ σε Κροατία, Ιταλία και Πορτογαλία, τοπικές αρχές που διαχειρίζονται έργα βιώσιμης ενέργειας.

Οι εταίροι που εμπλέκονται στο έργο θα δραστηριοποιούνται είτε ως «πάροχοι» του μοντέλου του CΟMPOSE είτε ως «αποδέκτες», σε περιοχές MED.

Σκοπός του έργου είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τόσο των συμμετεχόντων στο έργο, όσο και άλλων ενδιαφερομένων για την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ και Ταμείου Συνοχής, ιδίως στον ενεργειακό τομέα. Η μεταφορά θα υλοποιηθεί μέσω μαθημάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων, που θα αναπτυχθούν από κοινού σε κοινοπραξίες, με βάση τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, την ανάλυση και την εξέταση των ευκαιριών χρηματοδότησης του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.

Το έργο COMPOSE PLUS θα διασυνδέσει την παραπάνω διαδικασία με την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της ΕΕ που υποστηρίζει την ωρίμανση έργων στην κατεύθυνση της μετάβασης στην εποχή της καθαρής ενέργειας.

Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου, οι εταίροι θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεννόησης (Μνημόνια Συνεργασίας – προβλέπονται 30 υπογράφοντες), για περαιτέρω χρήση του εργαλείου COMPOSE στις δραστηριότητές τους, για υποστήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης και για υποστήριξη της περαιτέρω υιοθέτησης της προσέγγισης COMPOSE στις αντίστοιχες χώρες.

Τις εργασίες της συνάντησης χαιρέτησε ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος σημείωσε ότι είναι πλέον μονόδρομος η πράσινη ενέργεια για την μετάβαση σε ουδέτερες ενεργειακά πόλεις.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε δράσεις προώθησης του COMPOSE PLUS και διασύνδεσής του με τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΚΕΔΕ και έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον και την καθαρή ενέργεια.

Ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε ότι η ΚΕΔΕ στέκεται πάντα αρωγός σε δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των δήμων, στα θέματα που διαπραγματεύεται το έργο Interreg MED COMPOSE PLUS.

«Προωθούμε το έργο αυτό, τόνισε ο κ. Καφαντάρης, σε όλους τους δήμους της χώρας, μιας και θα τους εξασφαλίσει χρήσιμα εργαλεία και υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, καθαρής ενέργειας, καλύτερη προετοιμασία και αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων. Αξιοποιούμε το δίκτυο των δήμων που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για έργα ενεργειακής μετάβασης σε καθαρή ενέργεια και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή».

Recommended For You

About the Author: efoni