Η ΚΕΔΕ δίνει μεγάλη σημασία στην συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ταμείο ανάκαμψης και έχει εγκαίρως καταθέσει κείμενο στα αρμόδια υπουργεία με έμφαση σε πολιτικές που στόχο έχουν:

–           Τη λειτουργία στα επόμενα χρόνια, ψηφιακών δήμων και έξυπνων πόλεων, μέσα από την επιθετική προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της ψηφιακής διασύνδεσης όλων των κρατικών υπηρεσιών, ως απαραίτητο στοιχείο εκσυγχρονισμού, που θα υιοθετούν όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινή λειτουργία των δημοτικών μας υπηρεσιών, ώστε να εξυπηρετούμε άμεσα, με χαμηλό κόστος και εξ αποστάσεως τους πολίτες, χωρίς ταλαιπωρία κι άσκοπες μετακινήσεις. Με έξυπνες εφαρμογές που θα καθιστούν την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη.

–           Την ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσω της ανάδειξης των τοπικών συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε πολλαπλασιαστές ισχύος της εθνικής μας οικονομίας.

–           την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση σε μόνιμη βάση των τοπικών εισοδημάτων και κατ’ επέκταση, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

–           Την ανάδειξη της Αυτοδιοίκησης σε πρωταγωνιστή όσον αφορά την υιοθέτηση “πράσινων πολιτικών” και την αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, στην καθημερινή λειτουργία των δήμων και των πόλεων μας, που όχι μόνον προστατεύουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, αλλά θα μας επιτρέπουν να εξοικονομήσουμε πολύτιμους πόρους, που θα τους κατευθύνουμε σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης για το σύνολο των οχημάτων που διαθέτουν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας, θα έδινε ώθηση σε εθνικό επίπεδο στην προσπάθεια να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα αυτό.

–           Την προώθηση σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης των απορριμμάτων με προτεραιότητα στην ανακύκλωση αλλά και την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων, με δημιουργία σύγχρονων υποδομών, με προτεραιότητα τα νησιά, αγορά σύγχρονου εξοπλισμού από τους δήμους αλλά και οργανωμένες δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης κι ενεργοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης νέων συνηθειών.

–           Την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, μέσα από την υλοποίηση έργων που καθιστούν τις υποδομές των πόλεων μας ασφαλέστερες για τη ζωή τους.

–           Την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου πολιτικής προστασίας, με διαδημοτικά επιχειρησιακά κέντρα, σύγχρονο εξοπλισμό αλλά και εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής, που θα προστατεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

–           Την παροχή κινήτρων για την επαναβιομηχανοποίηση της χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων, σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που αποκτά η χώρα (νέοι οδικοί άξονες, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα, κλπ).

–           Την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων (φυσικού αερίου, ύδρευσης, οπτικών ινών) σε όλη τη χώρα, σε κάθε δήμο.

–           Τη μόχλευση ακόμη περισσοτέρων πόρων, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα.

Η ΚΕΔΕ προτείνει παρεμβάσεις και έργα που είναι ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κοστολογημένα και μπορούν να συμβάλλουν στην ουσιαστική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Προτείνει οριζόντιες δράσεις που στόχο έχουν τόσο την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων όσο και την αποκέντρωση.

Είναι ένα σχέδιο που αναδεικνύει την εξωστρέφεια και το σύγχρονο πρόσωπο της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, που πιστεύει στον εαυτό της και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι Δήμοι.

Το σχέδιο αυτό, που αποτελεί τη θετική συμβολή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στην εθνική προσπάθεια, σε συνδυασμό με μια σειρά από απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα από την Κεντρική Κυβέρνηση (αλλαγή του νόμου για τις προμήθειες, διοικητική μεταρρύθμιση, κλπ ), θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών.

Ακολουθούν το πρόγραμμα των συναντήσεων και οι λίστες συμμετοχής Δήμων ανά ημέρα:

Το Πρόγραμμα των Συναντήσεων
Λίστα Συμμετεχόντων Δήμων – 23.02.21
Λίστα Συμμετεχόντων Δήμων – 24.02.21 (Α’ Συνεδρία)
Λίστα Συμμετεχόντων Δήμων – 24.02.21 (Β’ Συνεδρία)
Λίστα Συμμετεχόντων Δήμων – 25.02.21 (Α’ Συνεδρία)
Λίστα Συμμετεχόντων Δήμων – 25.02.21 (Β’ Συνεδρία)