Η εγκύκλιος θα ισχύσει για αύριο Τρίτη 25 Ιουλίου και μεθαύριο Τετάρτη 26 Ιουλίου, και ορίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα εφαρμοστεί η εργασία εξ αποστάσεως.

Διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες δεν έχουν εφαρμογή σε υπαλλήλους τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Η εγκύκλιος αναλυτικά 

Για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες προβλέπεται η εφαρμογή τηλεργασίας. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, τότε μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους κάνοντας χρήση ειδικής άδειας.

Η υπαγωγή τους στις ευπαθείς ομάδες, αναφέρει το υπουργείο, διαπιστώνεται βάσει των σχετικών στοιχείων που τηρούνται ήδη για τον υπάλληλο ή σε συνεργασία με τον Ελεγκτή Ιατρό της Υπηρεσίας ή τον ιατρό εργασίας ή κατόπιν προσκόμισης από τον ίδιο τον υπάλληλο σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, από την οποία να προκύπτει η πάθηση.

Σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες, οι Υπηρεσίες Προσωπικού μπορούν είτε να δώσουν οδηγίες για ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης είτε για παροχή τηλεργασίας.

Ειδικά για τους υπαλλήλους που η φύση των καθηκόντων τους απαιτεί την παροχή εργασίας σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας, ενώ συστήνεται η αποφυγή εργασίας τις ώρες αιχμής του καύσωνα (12:00 με 17:00).

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και για την προστασία της υγείας τους, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί κατά τις ώρες αιχμής του καύσωνα, θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν με μέριμνα των υπηρεσιών.

Οι οδηγίες δεν έχουν εφαρμογή σε υπαλλήλους τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών συνθηκών.