Η σπουδαιότητα της Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών για τον Δήμο Σαρωνικού

Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί την Απογραφή Πληθυσμού –Κατοικιών, στην οποία όλοι οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν. 

Επισημαίνουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να απογραφούν όλοι οι κάτοικοι του δήμου Σαρωνικού καθώς ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων –ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια, δηλαδή αν είναι δημότες ή όχι- αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ταυτότητας του δήμου που καθορίζει καίριας σημασίας παραμέτρους της πολιτικής του. Συγκεκριμένα:

  1. Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης που λαμβάνει κάθε δήμος για να χρηματοδοτήσει τις βασικές του δραστηριότητες (δηλαδή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) εξαρτάται από τον αριθμό του μόνιμου πληθυσμού που προκύπτει αποκλειστικά από τις Απογραφές κάθε δεκαετίας.
  2. Η νομοθεσία λαμβάνει τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων της απογραφής ως γνώμονα κατάταξης του δήμου και της ευρύτερης περιοχής σε μια σειρά από πολιτικής σημασίας θεσμούς.

Σας καλούμε όσοι είστε δημότες, κάτοικοι ή έχετε δεύτερη κατοικία στον δήμο μας να απογραφείτε στον Δήμο Σαρωνικού. 

Η Απογραφή θα συμβάλει στην ανάπτυξη του δήμου για την επόμενη δεκαετία. 

Πώς θα γίνει;

Η Απογραφή θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του κορωναϊού COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο φέτος, για πρώτη φορά, θα υπάρχει η δυνατότητα να απογράψουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και τα μέλη του νοικοκυριού μας, άμεσα και με ασφάλεια (ηλεκτρονική αυτοαπογραφή).

Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσει έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή άλλου είδους κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr (http://www.gov.gr), χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το νοικοκυριό και τα μέλη του.

Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να απογραφούν μόνοι τους ηλεκτρονικά, θα απογραφούν με τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα» με φυσική παρουσία του απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Υπεύθυνοι για την Απογραφή στον Δήμο Σαρωνικού είναι ο αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων Χρήστος Γκίνης, και ο αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής, Ηλίας Πατσιαούρας.

Recommended For You

About the Author: efoni