Η ΕΥΔΑΠ εγγυήτρια των έργων στην περιοχή των Γλυκών Νερών

Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η τελευταία ανέθεσε, μετά από διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού, με την από 25/05/2019 Σύμβαση, σε ανάδοχο τεχνική εταιρεία την κατασκευή του έργου αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας.

Με συστηματική προσπάθεια της ΕΥΔΑΠ, έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου, υπολείπεται, ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα εργασιών για την ολοκλήρωση και λειτουργία του. Σεβόμενοι την υποχρέωση παράδοσης ενός λειτουργικού έργου για τους πολίτες και το περιβάλλον, αφού εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια από την ΕΥΔΑΠ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι έχουν δρομολογηθεί όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες έκπτωσης του Αναδόχου της εργολαβίας, που αφορά στην κατασκευή αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτέλεσε μοναδική επιλογή μετά από πολλές προσπάθειες που έγιναν ώστε να εξασφαλιστούν το χρονοδιάγραμμα και η τεχνική επάρκεια του έργου, δίνοντας, παράλληλα, τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας των Γλυκών Νερών.

Μέλημα της ΕΥΔΑΠ, ως εγγυήτριας των έργων, είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να επιτευχθεί το συντομότερο η ομαλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου της, η ΕΥΔΑΠ συμπορεύεται με τις Αυτοδιοικητικές αρχές, την τοπική κοινωνία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να προστατεύσει την ποιότητα της κατασκευής και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου, μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η Ενημέρωση του Δήμου για το έργο της αποχέτευσης στη ΔΕ Γλυκών Νερών

 

Ο Δήμος Παιανίας ενημερώθηκε από την ΕΥΔΑΠ για την απόφαση να κινήσει τις διαδικασίες για την έκπτωση του αναδόχου της εργολαβίας με γνώμονα την προστασία των κατοίκων και την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η δημοτική αρχή μετά από την απόφαση αυτή έλαβε διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα στη ΔΕ Γλυκών Νερών, αλλά και να επανεκκινήσει το έργο του οποίου υπολείπονται περίπου 14 χιλιόμετρα από τα συνολικά 56.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης κάλεσε την ΕΥΔΑΠ να συμμετάσχει σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερώσει το σώμα για τις εξελίξεις και τις επόμενες ενέργειές της.

Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα για την διοίκηση του Δήμου Παιανίας και τον Δήμαρχο παραμένει η ολοκλήρωση του έργου με τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα, αλλά και η παράδοση του τμήματος που έχει περατωθεί ώστε να αποκατασταθεί και να επιστρέψει στην τοπική κοινωνία που έχει υπομείνει την ταλαιπωρία τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Δήμος Παιανίας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όπου απαιτείται για την ομαλοποίηση της κατάστασης που αποτελεί υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ, διευθύνουσας, επιβλέπουσας και αναθέτουσας αρχής του έργου. 

Recommended For You

About the Author: efoni