Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 και η ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.

Το ποσό της επιδότησης για κάθε επιχείρηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021.

Επιπλέον, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021. Τέλος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλώσουν την επιχορήγηση έως τις 31/12/2021.

Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021 και τα δηλωθέντα έξοδα.