Διαχείριση αποβλήτων : Νέο πλαίσιο «Πληρώνω όσο πετάω» από τους Δήμους

Οι ΟΤΑ θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω» με τη χρέωση στους δημότες χαμηλότερων δημοτικών τελών σε όλους όσοι παράγουν λιγότερα απόβλητα και ανακυκλώνουν περισσότερο, και όχι βάσει των τετραγωνικών των ακινήτων τους – όπως ισχύει σήμερα.

Η εφαρμογή του «Πληρώνω όσο πετάω» σε υποχρεωτική βάση για τους δήμους ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2023, με εφαρμογή σε σημαντικούς παραγωγούς αποβλήτων όπως μεγάλα ξενοδοχεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ γίνεται υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2028 για όλους τους δήμους με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους.

Αυτό προβλέπεται από το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Παράλληλα με την εφαρμογή του μέτρου «Πληρώνω όσο πετάω» το τέλος ταφής επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται.

Έτσι, με στόχο την αποτροπή από την ταφή θεσπίζεται τέλος ταφής από την 1η Ιανουαρίου 2022 ύψους 20 ευρώ ανά τόνο αστικών αποβλήτων, το οποίο θα αυξάνεται ετησίως πέντε ευρώ ανά τόνο, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 ορίζεται στα 45 ευρώ και από την 1η Ιανουαρίου 2027 στα 55 ευρώ ανά τόνο, τιμή που θα παραμείνει σταθερή για τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον σε όλα τα νέα κτίρια υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες, ενώ επιβάλλονται ενιαίοι χρωματικοί κώδικες για τους κάδους συλλογής αποβλήτων για τη διευκόλυνση της αναγνωσιμότητας από τους πολίτες.

Στο νέο σχέδιο νόμου υπάρχουν και διατάξεις για τη χωροταξία και την πολεοδομία. Ετσι, όπως έγινε γνωστό, πλέον δίνεται η δυνατότητα αναστολής των οικοδομικών εργασιών κατά την εκπόνηση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ένα πρόγραμμα που θα «τρέξει» παράλληλα με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια το επόμενο διάστημα.
Κατά τα Νέα, η εκκίνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) αναμένεται να βάλει φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση. Τα ΤΠΣ θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης και περιοχές προστασίας στο σύνολο της επικράτειας.

 

Επίσης προβλέπεται η παροχή δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της 18μηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς τον υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ακόμα εντάσσονται ρητά στην κατηγορία 3 των οικοδομικών αδειών οι περιπτώσεις της προσθήκης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το 50% της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός και εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης υπόγειων δεξαμενών υγρών και αέριων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.

Recommended For You

About the Author: efoni