Διακοπή των Υπηρεσιών Φύλαξης στον Δήμο Παλλήνης

Κατόπιν της από 6/5/2021 καταγγελίας των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης κ.κ. Σπυρίδωνα ΚωνσταντάΠαναγιώτη ΜερτύρηΤριανταφυλλιάς ΔασκαλάκηΑθανασίου ΟικονόμουΝεκταρίου ΚαλαντζήΗλία ΠερδίκηΠαναγιώτη ΧριστοφιλέαΕιρήνης ΚουνενάκηΜίλιας Μαρίας ΚόπτηΜαρίας ΑμοργιανούΘεοδώρας ΠασχαλίδουΓεωργίου ΡιζάΘεοδώρου ΣμυρλιάδηΚωνσταντίνου Μήλα και Δημητρίου Καρκούλια, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία ο Δήμος οφείλει να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παλλήνης».

Το αιτιολογικό της απόφασης επικεντρώνεται στο ότι, η εγκατάσταση ακριβώς ίδιων συστημάτων ασφαλείας σε διαφορετικούς χώρους από τους αρχικά προβλεπόμενους, επηρεάζει την «φύση της σύμβασης» και «στρεβλώνει τον ανταγωνισμό». Αλλαγή, η οποία προέκυψε λόγω καθυστερήσεων υλοποίησης έργων, συνεπεία των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ο Δήμος Παλλήνης θεωρεί αυτή την απόφαση, που εξεδόθη επί της από 6/5/21 καταγγελίας των ως άνω Δημοτικών Συμβούλων, εσφαλμένη και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να την ανατρέψει, με σκοπό να μπορέσουν οι κάτοικοι να απολαμβάνουν και πάλι την ασφάλεια που προσέφεραν οι υπηρεσίες φύλαξης.

Recommended For You

About the Author: efoni