Δημόσιο: Προγραμματίζονται 20.641 προσλήψεις

Οσες προσλήψεις δεν έγιναν το 2020 και πριν, θα γίνουν εντός της διετίας 2021-2022, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, και κατά παρέκκλιση του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, το 2022 προγραμματίζονται 20.641 προσλήψεις, έναντι πρόβλεψης για μόλις 10.000 αποχωρήσεις. Στις προσλήψεις αυτές περιλαμβάνονται οι εγκρίσεις προσλήψεων βάσει του προγραμματισμού 2022, καθώς και προσλήψεις από προηγούμενα έτη που δεν υλοποιήθηκαν. Στο υπουργείο Υγείας, οι συνολικές προσλήψεις για το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν στο 29% του συνολικού αριθμού των προσλήψεων, εκ των οποίων οι 4.712 αφορούν τον προγραμματισμό του 2022, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν προγραμματισμούς προηγούμενων ετών, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς οι δομές του υπουργείου με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

 

Οσο για το τρέχον έτος, το οικονομικό επιτελείο επιβεβαιώνει τη δραματική αύξηση των συνταξιοδοτήσεων στο Δημόσιο, με συνολικά 15.524 αποχωρήσεις, επικαλείται όμως αυξημένες ανάγκες, κατά κύριο λόγο στην εκπαίδευση και στην υγεία, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη μείωση του προσωπικού, για να προχωρήσει σε προσλήψεις, συνολικά 26.000 ατόμων. Επισημαίνει δε ότι κυρίως στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο υπουργείο Υγείας, το σύνολο των αποχωρήσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 73% (53% και 20%, αντίστοιχα) του συνόλου των αποχωρήσεων του 2021. Ηδη, από το υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκαν διορισμοί 11.700 εκπαιδευτικών για τη στελέχωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (εκ των οποίων οι 10.500 αφορούν διορισμούς πέραν του κανόνα προσλήψεων).

Το 2020, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022 παρατηρήθηκε το φαινόμενο των αυξημένων αποχωρήσεων, αλλά και της καθυστέρησης στην εφαρμογή των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των νέων διορισμών και προσλήψεων λόγω των έκτακτων περιορισμών (π.χ. εξ αποστάσεως εργασία). Συνεπώς, παρόλο που οι νέες προσλήψεις στην κεντρική διοίκηση, με βάση τον κανόνα 1:1, για το 2020 ανέρχονταν σε 10.500, τελικά πραγματοποιήθηκαν 4.819 προσλήψεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ), καθώς και εισαγωγές στις παραγωγικές σχολές ενστόλων των υπουργείων Εθνικής Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πέραν όμως των προγραμματισμένων αυτών προσλήψεων, στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιήθηκαν 4.500 διορισμοί για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.

Recommended For You

About the Author: efoni