Δημόσιοι υπάλληλοι: Τι αλλάζει στις άδειες όσων είναι γονείς

Εγκύκλιο που ρυθμίζει και για τους δημοσίους υπαλλήλους όσα προβλέπονται στον τελευταίο εργασιακό νόμο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνοντας τι ισχύει εφεξής για τις άδειες βάσει του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος προβλέπει άδεια ανατροφής τέκνου σε γονείς δημοσίους υπαλλήλους με μηνιαίες αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ κατά τους δύο πρώτους μήνες αλλά και δυνατότητα μειωμένης εργασίας με μείωση αποδοχών.

Παράλληλα η άδεια πατρότητας 14 ημερών που θεσπίστηκε με τον νόμο 4808/2021 χορηγείται και στους δημοσίους υπαλλήλους όπως στον ιδιωτικό τομέα εντός 30 ημερών από τη γέννηση του τέκνου με δύο τρόπους:

  • Ολόκληρο το 14ημερο ή τμηματικά από τη γέννηση του τέκνου
  • Δύο ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και άλλες 12 στη συνέχεια

Η εγκύκλιος προβλέπει, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, και αλλαγές στις άδειες άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου έως την ηλικία των 8 ετών.

 

  • Η άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας έως 5 ετών αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα για την ανατροφή τέκνου ηλικίας έως 8 ετών και χορηγείται χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου
  • Για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο τέκνα η υπηρεσία που βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας τους υποχρεούται να τους καταβάλει μηνιαίως , για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό κατά τους 2 πρώτους μηνες άδειας άνευ αποδοχών
  • Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων η άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές για διάστημα τριών μηνών και για κάθε παιδί πέραν του τρίτου, όπως ίσχυε ήδη, εφόσον η άδεια που ζητείται αφορά ανατροφή τέκνου ηλικίας έως 8 ετών
  • Οι γονείς δίδυμων, τρίδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια ανατροφής για κάθε παιδί ξεχωριστά και δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές του κατώτατου μισθού για δύο μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί
  • Οι μονογονείς λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα δικαιούνται τον κατώτατο μισθό για δύο επιπλέον μήνες
  • Για κάθε τέκνο, διάστημα 4 μηνών της άδειας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και άνω των 4 μηνών δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας

Recommended For You

About the Author: efoni