Δήμος Ωρωπού: Υπό την επίβλεψή του οι αντιπυρικές εργασίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Σε συνέχεια της στενής και αγαστής συνεργασίας του Δήμου Ωρωπού με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά ο τελευταίος απέστειλε έγγραφο προς όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και φορείς ενημερώνοντας και επίσημα για την έναρξη δασοκομικών εργασιών καθαρισμών αντιπυρικής προστασίας στον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας (Αγία Τριάδα) της Κοινότητας Αφιδνών, της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών, του Δήμου Ωρωπού, της Π.Ε.Ανατολικής Αττικής.

Στο έγγραφο περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν ξεκινήσει και πρόκειται να γίνουν μέχρι 10 Ιουλίου 2021 και ζητείται από τον Δήμο Ωρωπού να διαθέσει αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα επιβλέπει συνεχώς για την ορθή εκτέλεση των εργασιών και συγκεκριμένα για:

1.Αντιπυρικές εργασίες κατά μήκος του κεντρικού οδικού δικτύου και σε απόσταση έως 20 μ εκατέρωθεν αυτού. Συνολική έκταση παρεμβάσεων 311 στρέμματα.
Αφαίρεση της εύφλεκτης βλάστησης του υπορόφου, επιλεκτικές αραιώσεις ανώροφης δενδρώδους βλάστησης, κλάδευση των δένδρων μέχρι το 1/3 του ύψους τους, κόβοντας και απομακρύνοντας όλα τα ξερά κλαδιά, καθώς και τα ζωντανά κλαδιά μέχρι το παραπάνω ύψος, κατά μήκος του κεντρικού οδικού δικτύου και σε απόσταση έως 20 μ εκατέρωθεν αυτού. Συνολική έκταση παρεμβάσεων 311 στρέμματα.

2.Αφαίρεση της εύφλεκτης βλάστησης του υπορόφου, επιλεκτικές αραιώσεις ανώροφης δενδρώδους βλάστησης, κλάδευση των δένδρων μέχρι το 1/3 το υύψους τους, κόβοντας και απομακρύνοντας όλα τα ξερά κλαδιά, καθώς και τα ζωντανά κλαδιά μέχρι το παραπάνω ύψος κατά μήκος όλων των εσωτερικών δρόμων και σε απόσταση έως 10 μ εκατέρωθεν αυτών. Συνολική έκταση παρεμβάσεων 576 στρέμματα.

3.Θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού –κλαδεύσεων-υλοτομιών. Τα προϊόντα θρυμματισμού θα διασκορπίζονται.

4.Οι επιλεκτικές αραιώσεις ανώροφης δενδρώδους βλάστησης κατά μήκος του κεντρικού οδικού δικτύου και των εσωτερικών δρόμων αφορά την απομάκρυνση ξερών κατακείμενων ή καχεκτικών δένδρων καθώς και αυτών που έχουν προσβληθεί από ασθένειες.

Από τις ανωτέρω εργασίες εξαιρούνται οι εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί και αποτυπώνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι, άλση -πάρκα είτε αυτές εφάπτονται είτε όχι πλευρικά κατά μήκος του κεντρικού οδικού δικτύου και κατά μήκος όλων των εσωτερικών δρόμων. Στόχος των ανωτέρω εργασιών είναι αποτελεσματικότερη προστασία του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Recommended For You

About the Author: efoni