Δήμος Ωρωπού: Σύστημα πρόγνωσης και παρακολούθησης υγείας ευπαθών ομάδων μέσω «έξυπνου ρολογιού»

Με πρόταση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νικολάου Πέππα εγκρίθηκε ένα νέο καινοτόμο σύστημα πρόγνωσης και παρακολούθησης της υγείας ευπαθών ομάδων μέσω «έξυπνων τεχνολογιών», με αφορμή την πανδημία του Covid 19, που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 6.000 ωφελούμενους σε Δήμους της Αττικής.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης υγείας ευάλωτων πολιτών μέσω «έξυπνου ρολογιού» (smart watch), το οποίο θα παρακολουθείται από σχετική πλατφόρμα τηρώντας όλες τις διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το σύστημα θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Παρακολούθηση στατιστικών υγείας ευπαθών ομάδων και περιπτώσεων υπό περιορισμό.
  • Δυνατότητα συνολικής εικόνας δεδομένων ανά δήμο, όλων των ωφελούμενων μέσω κεντρικής πλατφόρμας (Γεωγραφική θέση, Θερμοκρασία σώματος, καρδιακών παλμών, επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, αρτηριακή πίεση και δραστηριότητα).

Δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης δεδομένων για λήψη αποφάσεων.

Χρήσιμες ειδοποιήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων υπό περιορισμό.
Αποτελεσματική ιχνηλάτηση επαφών.

Οι διαχειριστές του συστήματος θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν σε διαδραστικό χάρτη τα σημεία διαμονής των ωφελούμενων και χρήζουν παρακολούθησης της υγείας τους.
Οι ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται στην κεντρική βάση θα αξιοποιούνται και θα προωθούνται σε εξειδικευμένο προσωπικό των δήμων.

Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην λήψη αποφάσεων από το υγειονομικό και ιατρικό προσωπικό.

Το σύστημα θα αποτελείται από την Κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης που θα είναι το κεντρικό σύστημα συλλογής πληροφοριών από το πεδίο.

Οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν σε διαδραστικό χάρτη τα σημεία διαμονής των ωφελούμενων και χρήζουν παρακολούθησης της υγείας τους τακτικά μέσω φορητών συσκευών πρόγνωσης, όπως είναι το ηλεκτρονικό έξυπνο ρολόι (Smart watch – έξυπνο ρολόι).

Η κεντρική πλατφόρμα θα λαμβάνει σήματα και ειδοποιήσεις που θα προωθούνται σε εξειδικευμένο προσωπικό των δήμων προς αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων.

Η φορητή συσκευή – έξυπνο ρολόι το οποίο θα διατεθεί στους ωφελούμενους θα στέλνει στην κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης πληροφορίες σχετικές με την γεωγραφική θέση ωφελούμενου, τη θερμοκρασία σώματος του, τον ρυθμό καρδιακών παλμών του, το επίπεδο της συστολικής και διαστολικής πίεσης αίματός του, το επίπεδο οξυγόνου αίματος και την καταμέτρηση βημάτων.

Μάλιστα για την άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις ατυχημάτων, το σύστημα διαθέτει ειδική εφαρμογή ανίχνευσης πτώσης του ηλικιωμένου.

Επιπλέον ο χρήστης θα μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης (SOS button) να ειδοποιεί το κέντρο διαχείρισης για την ανάγκη άμεσης υποστήριξης και επέμβασης.

Εκτός από το κέντρο διαχείρισης, θα υπάρχει δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης σε ένα ακόμη οικείο πρόσωπο, το οποίο θα έχει δηλωθεί από τον ωφελούμενο και το οποίο θα πρέπει επίσης να έχει συναινέσει στην εν λόγω διαδικασία.

Recommended For You

About the Author: efoni