Δήμος Ωρωπού: Προσαρμόζεται στις ανάγκες του σχεδίου «Ιόλαος»

Μετά τις δύο συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού που συγκλήθηκαν εγκαίρως και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου με πρωτοβουλία του δημάρχου Γιώργου Γιασημάκη, αλλά και το σχέδιο “Δρυάδες” που περιλαμβάνει 18 επαπειλούμενες περιοχές υψηλού κινδύνου την αντιπυρική περίοδο, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Πρόκειταιγια ένα ισχυρό εργαλείο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και μία συντονισμένη δράση μεταξύ όλων των φορέων, των εθελοντών και των πολιτών. Ο ειδικός σύμβουλος του Δήμου Ωρωπού Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε. α. και νομικός Νικόλαος Γ. Διαμαντής παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο το προσαρμοσμένο επιχειρησιακό πλάνο στις ανάγκες του Δήμου Ωρωπού έτσι όπως προκύπτουν μέσα από τις ανάγκες που υπάρχουν αλλά και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον σε συνύπαρξη με τον αστικό ιστό.

Μαζί με τους συνεργάτες του καταγράφουν και προσομοιώνουν όλα τα υπαρκτά σενάρια σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των επικίνδυνων περιοχών του Δήμου Ωρωπού και θα ενημερώνουν τη δημοτική αρχή αλλά και τους πολίτες.

Μεταξύ άλλων ο Νικόλαος Γ. Διαμαντής ανέφερε:

“Επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων φορέων σε Τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ωρωπού δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

Α]Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

Β]Δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών

Γ]Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ωρωπού είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων σε τοπικό επίπεδο και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο”.

Recommended For You

About the Author: efoni