Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: Xορηγήσεις βεβαιώσεων αδυναμίας μετακίνησης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος δύναται να χορηγήσει βεβαιώσεις αδυναμίας μετακίνησης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε ενδιαφερόμενους.
Όσοι κάτοικοι χρειάζονται Βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης για την εργασία τους, θα πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου στο email: dimarxos@spata-artemis.gr . Χρειάζεται να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ και διεύθυνση κατοικίας).
Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής του αιτήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2132007364 και 2132007348.
Οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή σε διαφορετική περίπτωση κατόπιν συνεννόησης με τον αιτούντα.

Recommended For You

About the Author: efoni