Δήμος Σαρωνικού : Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση του covid19.
Με την παρούσα ανακοίνωση, ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης – δικαιολογητικών για την προκήρυξη που αφορά στην πρόσληψη στον Δήμο Σαρωνικού έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα επτά (37) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 (και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 5/7/2021), η οποία λήγει σήμερα.
Η προθεσμία παρατείνεται έως και την Τρίτη 12/1/2021, επειδή λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων μπλόκαρε το info@saronikoscity.gr που είχε αρχικά δηλωθεί ως μέιλ παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.
Για τον λόγο αυτό, πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις κάτωθι τέσσερις (4) ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
gpr_prosopikou@kalivia.gr
info@saronikoscity.gr
evangelia.nanou@kalivia.gr
dkalivia@otenet.gr
Παρακαλούμε για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε μία από τις παραπάνω διευθύνσεις και όχι σε όλες.

Recommended For You

About the Author: efoni