Δήμος Σαρωνικού: Οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί προσαρμόζονται σε σύγχρονες προδιαγραφές

Οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου Σαρωνικού προσαρμόζονται σε σύγχρονες προδιαγραφές.
Αναγκαίες παρεμβάσεις που θα συντελέσουν στην αναβάθμιση των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών αλλά και στην προσαρμογή τους σε νέες προδιαγραφές ασφαλείας, δρομολογεί ο δήμος Σαρωνικού. Οι δημοτικές παιδικές δομές εκσυγχρονίζονται ώστε να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους, όπως αυτές προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, δηλαδή το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017.
Ειδικότερα, εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα στις 31 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία δημοπράτησης (με δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό) του έργου «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Σαρωνικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος που θα υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες, σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε κατόπιν αυτοψιών της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Το έργο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (με ΦΠΑ), θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών.
Οι παρεμβάσεις θα αφορούν στη διαμόρφωση τόσο των εσωτερικών χώρων όσο και των υπαίθριων και των ημιυπαίθριων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται βασικές κατασκευαστικές εργασίες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ανακαινίσεις με αισθητική φιλική προς τα παιδιά, αφαίρεση μεταλλικών κατασκευών, αντικατάσταση πλακιδίων, κουφωμάτων, ειδών υγιεινής κλπ. Σε ότι αφορά στους εξωτερικούς χώρους, θα πραγματοποιηθούν εργασίες που θα συντελούν στη διαμόρφωση ασφαλούς και φιλικού προς τα παιδιά περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα, επισκευές κιγκλιδωμάτων, περιφράξεων αύλειων χώρων, μεταλλικών στεγάστρων κλπ. Όλες οι κατασκευές καθώς και οι επιφάνειες πτώσης θα πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των παιδικών δομών.

Recommended For You

About the Author: efoni